Nafta, władza, pieniądze

"Realizacja tego projektu przypomina postawienie stopy na nowo odkrytym lądzie. To początek drogi, pojawia się szereg nowych szans. Po wyeksploatowaniu możliwości jakie przychodzą z tym rozwiązaniem w sieci 1350 stacji własnych, można je np. rozszerzyć na stacje franczyzowe czy wykorzystać jako nieprzebrane źródło danych dla BI, którego wprowadzenie rozważamy w przeciągu dwóch lat" - mówi Marek Frąckiewicz. A odnoszący sukcesy biznes detaliczny Orlenu ma istotny wpływ na wyniki finansowe koncernu.

W trakcie projektu dokonano także całkowitej zmiany systemu łączności i wymiany danych ze stacjami paliw, co wymagało dobudowania odpowiedniej infrastruktury serwerowej na potrzeby części aplikacyjnej, w tym rozbudowę części Zapasowego Centrum Danych (DRC). Nowa łączność jest oparta na VPN na telekomunikacyjnym łączu kablowym, a na stacjach, gdzie nie było innej możliwości, posłużono się łączami satelitarnymi.

Harmonogramowanie produkcji

Biuro IT nie unika również tematów branżowych. Właśnie zakończono projekt COMp4 - wdrożenie zaawansowanego rozwiązania do harmonogramowania produkcji. Jest to odpowiedź na istotny problem w branży paliwowej, jakim jest sformułowanie harmonogramu produkcji zapewniającego realizację optymalnego - z ekonomicznego punktu widzenia - planu. Ponadto istotne jest zapewnienie wytwarzania produktów o wymaganym, optymalnym ekonomicznie poziomie jakości. Wdrożone rozwiązanie zapewniło harmonogramowanie produkcji w oparciu o rozbudowany model technologiczny przedsiębiorstwa z jednej strony, z drugiej zaś w powiązaniu z planem uwzględniającym m.in. bieżącą sytuacją rynkową. "Taki system jest zawsze dopasowany do specyfiki danego zakładu. Ze względu na skalę, tego typu rozwiązania są po prostu niepowtarzalne" - mówi Marek Frąckiewicz. Dalszy rozwój rozwiązań w obszarze optymalizacji marż będzie obejmował optymalizację obszaru logistyki.

Przykładem innego nurtu działalności IT jest projekt "Samoobsługa", polegający na wprowadzeniu samoobsługi kierowców cystern odbierających produkty rafinerii we wszystkich terminalach paliw. "Automatyzacja obsługi kierowców oznacza podniesienie efektywności pracy, m.in. poprzez możliwość rezygnacji z fizycznych Biur Obsługi Klienta oraz skrócenie czasu obsługi - obserwujemy tu znaczące, dwucyfrowe oszczędności na kosztach" - opowiada Marek Frąckiewicz. Istnieje możliwość powielania rozwiązania w terminalach wynajmowanych przez PKN Orlen należących do firm spoza Grupy.

Rozmach i zakres realizowanych projektów dowodzą, że IT jest w stanie realnie wpływać na powodzenie wielkiej firmy, bardzo dobrze wyczuwając obszary, gdzie zaangażowanie pracy i talentu pracowników IT przyniesie największy wzrost wartości.

Komentarz

Zadaniem Informatyki w PKN Orlen jest wsparcie realizacji stojących przed firmą celów biznesowych. Wpływ rozwiązań IT na efektywność poszczególnych segmentów - produkcja rafineryjna i petrochemiczna, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna - jest różny, ale znaczenie IT w nowoczesnej firmie, będącej liderem w wielu dziedzinach, naturalnie rośnie, zaś skuteczność rynkowa niektórych obszarów jest w istotnej części pochodną innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Jest to możliwe do osiągnięcia kiedy informatyka - poprzez swoje kompetencje i sposób funkcjonowania - staje się elementem biznesu, tworząc z nim spójny zespół ukierunkowany na poprawę efektywności firmy oraz stymulowanie dalszych możliwości rozwoju. Widocznym efektem takiego działania jest wzrost inwestycji prorozwojowych koncernu w obszarze IT, mających na celu skuteczną realizację założeń strategii w poszczególnych jej segmentach, np. w Upstream. Innym obszarem, w którym IT odgrywa istotną rolę w realizacji naszej strategii jest konsolidacja zarządzania informatyką w całej Grupie Kapitałowej. To - oprócz efektów skali i synergii - wzmacnia też fundamenty dla efektywnego zarządzania pozostałymi segmentami. Spójność strategii IT ze strategią biznesową zarząd firmy zapewnia m.in. poprzez odpowiednią wagę i umiejscowienie informatyki w strukturze funkcjonowania PKN Orlen.

Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu ds. finansowych PKN Orlen


TOP 200