Nadszedł czas na TCP/IP

TCP/IP jest już na tyle uniwersalny, że coraz więcej sieci budowanych jest w oparciu o ten protokół.

TCP/IP jest już na tyle uniwersalny, że coraz więcej sieci budowanych jest w oparciu o ten protokół.

Administratorzy systemów informatycznych są już zmęczeni zarządzaniem wieloma protokołami sieciowymi i kierują się ku rozwiązaniom bazującym na jednym protokole.

Coraz więcej administratorów interesuje się protokołem TCP/IP, który może z powodzeniem sprzęgać poszczególne elementy rozbudowanej sieci korporacyjnej, a więc różnorodne pliki, aplikacje i serwery sieci Web. Internet jest zresztą coraz częściej wykorzystywany do łączenia odległych sieci LAN, nie mówiąc już o tym, że na rynku pojawiają się wciąż nowe serwery aplikacji pracujące pod systemami Unix, OS/2 czy Windows NT, bazujące właśnie na protokole TCP/IP.

Wiele przedsiębiorstw eksploatuje sieci LAN standardu NetWare, które pracują w oparciu o protokół IPX.

Jednocześnie przedsiębiorstwa te muszą korzystać z usług baz danych SQL, które są budowane w oparciu o serwery aplikacji pracujące pod systemami Unix, NT lub OS/2. Coraz częściej w sieciach tych są instalowane serwery sieci Web, uruchamiane głównie pod systemami Unix lub NT. Jedynym protokołem sieciowym, który może użytkownikom zapewnić dostęp do wszystkich ww. serwerów, jest TCP/IP.

Łapać wiatr w żagle

Jak podaje International Data Corp. (badania rynku), obroty na rynku aplikacji bazujących na protokole TCP/IP wzrosły w 1995 r. o 66%. Ma to duży wpływ na określony kierunek rozwoju produktów sieciowych.

Aby wyjść naprzeciw wymaganiom rynku i uczynić systemy Windows 95 i Windows NT na tyle uniwersalnymi produktami, aby mogły się łączyć (jako klienci) z dowolnym serwerem pracującym w sieci, Microsoft wyposaża je w stosy komunikacyjne TCP/IP. Działanie takie jest konkurencyjne w stosunku do firm sprzedających oddzielnie własne produkty TCP/IP. Dlatego coraz częściej oprócz samych stosów komunikacyjnych użytkownik kupuje w jednym pudełku wiele innych produktów - klientów FTP, Gopher, WWW, NFS, LPR a nawet serwery niektórych z tych usług.

I tak np. FTP Software Inc. wykupił ostatnio firmę Hyperdesk Corp. i wbudowuje w swoje produkty, opracowane właśnie przez Hyperdesk, narzędzia do obsługi grup roboczych. Z kolei Attachmate Corp. przejął Wollongong Group Inc., która jest też uznanym producentem narzędzi wspierających pracę grup roboczych (pakiet Emissary TCP/IP).

I chociaż niektórzy (np. Walker Richer i Quinn Inc.) obstają przy tym, że oferowane przez nich stosy komunikacyjne pracują szybciej i są bardziej dojrzałymi produktami niż te wbudowywane w systemy operacyjne, to użytkownicy wolą jednak generalnie używać stosów umieszczanych w systemach operacyjnych.

Zamiast więc konkurować z producentami systemów operacyjnych zarządzających pracą komputerów stołowych, producenci oprogramowania TCP/IP koncentrują się na dostarczaniu użytkownikowi pracujących solidnie i niezawodnie aplikacji, które korzystają z usług stosów komunikacyjnych wbudowywanych w systemy operacyjne bądź używają własnych stosów. Tak jest np. z pakietem On Net for Windows 95 (FTP Software Inc.), który automatycznie rozpoznaje, czy użytkownik jest podłączony do sieci komputerowej (a jeśli jest, to konfiguruje od razu cały system współpracy z siecią).

Systemy sieciowe nie pozostają w tyle

Wzrastająca popularność protokołu TCP/IP oraz fakt, że producenci tradycyjnych systemów operacyjnych (opartych do tej pory najczęściej na rodzimych protokołach) sięgają śmielej po TCP/IP, wywarły też wpływ na poczynania takich firm, jak Novell, Banyan Systems Inc. i IBM.

Novell jest np. twórcą modułu NLM o nazwie NetWare/IP, który pozwala używać protokołu IP do przesyłania pakietów w sieciach NetWare. Dzięki 40-bajtowemu nagłówkowi IPX, serwer sieci NetWare może teraz obsługiwać pakiety IP.

Dzięki temu cały ruch w sieci jest zrealizowany właśnie w oparciu o ten protokół - bez korzystania z IPX-a.


TOP 200