Na nowe tysiąclecie

Sun zaprezentował program Solaris Millennium, określający kierunki rozwoju systemu Solaris do końca wieku.

Sun zaprezentował program Solaris Millennium, określający kierunki rozwoju systemu Solaris do końca wieku.

Podstawowe założenia tego programu opierają się na oczekiwaniach firm i organizacji prowadzących codzienną działalność na bazie technologii Internetu, a jego celem jest WebTone. Pod tym terminem, popularyzowanym ostatnio przez Suna, kryje się możliwość korzystania z usług globalnej sieci komputerowej. Określa on jakość zarówno połączenia, jak i usług oferowanych przez tę sieć, niezależnie od czasu i miejsca, a także rodzaju wykorzystywanego sprzętu. WebTone to XXI-wieczny następca sygnału gotowości płynącego ze słuchawki telefonu. Musi być niezawodny i wiarygodny, skalowalny, szybki, bezpieczny, powszechnie dostępny i łatwy w użyciu. Cechy te są jednocześnie wymogami stawianymi sieciowemu systemowi operacyjnemu, będącemu podstawowym elementem budowania sieci komputerowej. Solaris jest dla Suna fundamentem WebToneu, a program Solaris Millennium wytycza następujące kierunki jego rozwoju:

64-bitowe przetwarzanie danych

Pełne 64-bitowe przetwarzanie danych postrzegane jest jako kluczowa technologia WebToneu dla aplikacji komercyjnych typu hurtownie danych, przetwarzanie grafiki o wysokiej rozdzielczości, projektowanie wspomagane komputerowo, symulacja i naukowa analiza danych czy też dla serwerów multimedialnych. Stawiany cel to 64-bitowe jądro systemu (wraz z pełną kompatybilnością 32-bitowych aplikacji) z 64-bitowym adresowaniem wirtualnym i 64-bitowym środowiskiem do tworzenia i uruchamiania aplikacji.

Zarządzanie systemem

Narzędzia do zarządzania systemem mają umożliwiać ciągłe monitorowanie, kontrolę i sterowanie wszystkimi, zróżnicowanymi komponentami systemu sieciowego, w tym systemami komputerowymi, aplikacjami, bazami danych, sieciami i oprogramowaniem warstwy pośredniej. Celem jest możliwość monitorowania i zarządzania systemem z dowolnego miejsca w sieci, kontrola wydajności i sterowanie przepustowością systemu Solaris, detekcja problemów i zagrożeń wraz z automatycznym podejmowaniem działań naprawczych.

Protokół IPv6

Obecnie wykorzystywaną wersję protokołu IP opracowano przed 20 laty i nie jest ona adekwatna do wymagań stale rosnących nowych sieciowych urządzeń, takich jak pagery, przystawki telewizyjne, webphone czy inteligentne karty procesorowe. Ponadto konfiguracja sieci przy aktualnej wersji protokołu IP wymaga specjalistycznych umiejętności. - nowy standard adresowania IP - omija barierę dostępnych adresów, zawiera funkcje autokonfiguracji, bezpieczeństwa i obsługi mediów w czasie rzeczywistym (audio/wideo). Sun współpracuje z organizacją IETF nad standardem IPv6.

Bezpieczeństwo sieci

Bezpieczeństwo sieci rozumiane jest jako kompleksowa ochrona intranetu zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz wraz z mechanizmami potwierdzania tożsamości użytkownika, ochrony prywatności danych i ich integralności. Wyznaczony cel to pełna zgodność ze standardami IETF RFC 1510 (Kerberos), IETF RFC 2078 (GSS-API) X.509 (certyfikacja kluczy publicznych), mechanizmy potwierdzania tożsamości użytkownika aplikacji w technologii Java oraz bezpieczeństwo NFS i serwisów sieciowych, takich jak telnet, ftp, rlogin i rsh.

Swoboda drukowania w sieci

Zaciera się linia podziału między sieciowym systemem operacyjnym a intranetem i dostępnymi w nim usługami. Pełna swoboda drukowania w modelu klient/serwer, zgodna z RFC 1179, umożliwiająca scentralizowane zarządzanie dzięki usługom katalogowym, ma być osiągnięta dzięki architekturze Web Print, wykorzystującej technologie Java i Open API. Dzięki temu ma być możliwe drukowanie między różnymi domenami w sieci, obsługiwanie wielu kolejek przez jeden system i administrowanie całością poprzez dowolną przeglądarkę z sieci.

Narzędzia Web Start

WebTone zakłada prostotę wykorzystania narządzi do zarządzania i konfigurowania systemu. Naturalny i intuicyjny sposób korzystania z przeglądarki ma maskować skomplikowaną infrastrukturę systemu, tak aby nie zaawansowany administrator mógł dokonać instalacji i konfiguracji z dowolnego miejsca w sieci.

Zintegrowany serwer WWW

W celu uzyskania maksymalnej wydajności i pełnego wykorzystania możliwości publikowania informacji i dostępu do aplikacji w sieci intranetowej, konieczne jest zintegrowanie serwera WWW z systemem operacyjnym. Oczekiwane cechy to przede wszystkim wysoka wydajność i skalowalność, wielowątkowość, obsługa serwletów Javy i protokołu HTTP 1.1, multimedialność.

Klastry

Podstawowy wymogiem, stawianym przed WebTone'em, jest niezawodność. Technologia klastrowania pozwala traktować grupę połączonych systemów (węzłów) jak jeden system, w którym w razie awarii aplikacje i usługi mogą być dowolnie przemieszczane między węzłami w sposób niedostrzegalny przez użytkowników. Dążeniem Suna jest uzyskanie kompletnego i spójnego obrazu klastrowanych systemów (globalny system plików, dostęp do sieci i urządzeń) wraz z zaawansowaną administracją poprzez sieć (Java, przeglądarki), umożliwiającą sterowanie rozkładem obciążeń wykonywanych zadań. Klastry mają pozwalać na łączenie do 16 węzłów w klastrze (do 1024 procesorów).


TOP 200