Model DaaS zmniejsza obciążenie działu IT, zapewniając przewidywalność kosztów posiadania urządzeń pracowników

Materiał promocyjny Odciążenie działu IT od zadań związanych z zarządzaniem urządzeniami osobistymi, możliwość dokładnego zaplanowania kosztów ich utrzymania w całym cyklu eksploatacji oraz zwiększenie satysfakcji pracowników to najważniejsze korzyści z wdrożenia modelu Device as a Service w firmie.

Device as a Service (DaaS) to kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie dzierżawę komputerów i urządzeń mobilnych z pakietem usług zarządzania nimi w całym cyklu życia – od momentu zakupu, przez wsparcie i serwis, po wycofanie z użycia. Podejście to pozwala uwolnić pracowników IT od podstawowych zadań związanych z wdrażaniem i utrzymaniem urządzeń użytkowników końcowych tak, aby mogli oni skupić się na realizacji innych strategicznych projektach np. z zakresu bezpieczeństwa lub wsparcia biznesu. Korzyści z wdrożenia modelu Device as a Service stają się zauważalne również z perspektywy działu finansów oraz samych pracowników, którzy mogą teraz czerpać więcej satysfakcji z korzystania z nowoczesnych i wydajnych urządzeń osobistych.

Zainteresowany tematyką DaaS? Pobierz bezpłatny materiał!

Od SaaS do DaaS - Rewolucja w IT wraz z wprowadzaniem kolejnych modeli usług Koncepcja Software as a Service zrewolucjonizowała oblicze współczesnego biznesu. Umożliwiła firmom zmianę podejścia na bardziej elastyczne i efektywne kosztowo. W podobny sposób na rzeczywistość wpływa podejście Device as a Service (DaaS).

Zapoznaj się z e-bookiem i dowiedz się, jak rozwiązanie HP Device as a Service pomaga klientom poprawić produktywność pracowników, zoptymalizować aktywa i zasoby IT oraz zmniejszyć obciążenie infrastruktury IT, oferując przystępną ofertę typu jedna cena za urządzenie.

Zapraszamy do lektury!

Problemy działów IT

Punktem wyjścia do zrozumienia tematu może okazać się wskazanie problemów, z jakimi spotykają się menedżerowie IT w obszarze zarządzania urządzeniami osobistymi pracowników. Z badania IDC przeprowadzonego na zlecenie firmy HP wynika, że średnio aż 18% budżetów IT przeznaczanych jest na zakup urządzeń użytkowników końcowych, a wydatki na ten cel będą sukcesywnie rosnąć w kolejnych latach. 14% zasobów IT pochłania zaś utrzymanie sprzętu komputerowego w całym cyklu eksploatacji.

Dla działów IT problemem może być konieczność zarządzania wieloma konfiguracjami urządzeń dostarczonymi przez różnych producentów, czasochłonny serwis, a także długi czas eksploatacji sprzętu, który nie spełnia już wymagań w zakresie niezawodności i wydajności, a mimo to nadal pozostaje w użytku.

DaaS remedium na bolączki IT

Device as a Service pozwala istotnie zmniejszyć obciążenie działów IT poprzez wyniesienie zadań związanych z obsługą urządzeń pracowników na zewnątrz. To pewien wariant outsourcingu, w którym dostawca przejmuje na siebie procesy związane z dostawą, konfiguracją i wdrożeniem sprzętu, a także jego późniejszym zarządzaniem do momentu wycofania z użycia. Zakres kontraktu może obejmować dodatkowe usługi z zakresu konfiguracji systemu i aplikacji, świadczenia pomocy wsparcia, zabezpieczania urządzeń a nawet backupu danych.

Kilka predefiniowanych konfiguracji urządzeń pozwala dostawcom na standaryzację proponowanych rozwiązań oraz zapewnienie wymaganego poziomu wydajności i niezawodności urządzeń przez cały czas trwania umowy. W ramach kontraktu dostawca dostarczy komputery PC, laptopy, smartfony, tablety i inne specjalistyczne urządzenia, nawet jeśli pochodzą one od innego producenta.

Korzyści finansowe

Device as a Service wnosi szereg korzyści finansowych i administracyjnych. Model ten stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego leasingu, umożliwiając pozyskanie urządzeń, bez angażowania bieżących środków finansowych przedsiębiorstwa. Dostawca usługi staje się jedynym partnerem firmy w tym obszarze, który odpowiada za zaproponowanie rozwiązania, sfinansowanie zakupu, dostawę sprzętu i jego wdrożenie oraz serwis i eksploatację w całym cyklu życia.

Model usługowy pozwala przenieść koszty inwestycyjne (capex) na operacyjne (opex), a więc odciążyć budżety IT od wysokich, jednorazowych wydatków na zakup sprzętu komputerowego, zastępując je kosztami utrzymania rozłożonymi w dłuższym okresie czasu. Dodatkowe usługi, związane z zarządzaniem cyklem życia urządzeń, stanowią wartość dodaną nabywanego rozwiązania.

Konsolidacja zakupów urządzeń, aplikacji i usług w ramach jednego kontraktu daje sposobność do negocjacji wysokich rabatów. Device as a Service pozwala starannie zaplanować wydatki związane z posiadaniem urządzeń użytkowników w skali miesiąca, nawet jeśli płatność odbywa się raz do roku (przewidywalny model kosztowy). Podejście to zapewnia lepszą widoczność kosztów, które mogą łatwo zostać przypisane do konkretnych osób lub projektów.

Szybsza wymiana i satysfakcja pracowników

Standardowy czas eksploatacji wynosi 2 lata dla urządzeń mobilnych, 3 lub 4 lata dla laptopów i nawet 5 lat dla komputerów stacjonarnych. Device as a Service pozwala nieco skrócić ten okres. Wymiana sprzętu jest z góry zaplanowana i nie wymaga jednorazowego angażowania dużych środków finansowych firmy.

Właściwa opieka oraz regularne wymiany urządzeń mają wpływ na bezpieczeństwo. Model subskrypcyjny gwarantuje korzystanie z najnowszych wersji aplikacji, zaś dodatkowe usługi w formie ochrony antywirusowej, backupu albo zabezpieczania danych przed wyciekiem istotnie przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa całego środowiska IT firmy.

Zwiększenie satysfakcji użytkowników to nieco niedoceniana, mniej widoczna, ale pewnie nieostatnia korzyść z wdrożenia modelu Device as a Service. Częstsza wymiana sprzętu na nowy, skrócenie czasu obsługi serwisowej (dział IT nie musi nadawać priorytetów realizowanym przez siebie zadaniom) albo możliwość korzystania z wydajnych i niezawodnych komputerów i urządzeń mobilnych pomagają budować pozytywny wizerunek pracodawcy w oczach pracowników.

W czasach, kiedy wszystko może być usługą, oddanie procesów związanych z dostarczaniem i zarządzaniem urządzeniami użytkowników końcowych w ręce zewnętrznego dostawcy przynosi wymierne korzyści działowi IT, pozytywnie wpływa na finanse firmy oraz samych pracowników, którzy mogą czerpać więcej satysfakcji z korzystania z nowoczesnego sprzętu.

Model DaaS zmniejsza obciążenie działu IT, zapewniając przewidywalność kosztów posiadania urządzeń pracowników