Mniejsze przedsiębiorstwa w kolejce po ERP

Małe i średnie przedsiębiorstwa nadrabiają zaległości i sięgają po systemy ERP. Choć budżety na wdrożenia są tu niższe to wymagania wobec systemów podobne jak w korporacjach

Według danych IDC Polska, wartość polskiego rynku systemów klasy EAS (ang. Enterprise Application Software), do którego zalicza się systemy klasy ERP, CRM, BI, finansowo-księgowe czy wdrożenia baz danych szacowana jest w 2013 roku na nieco ponad 240 miliona USD i stanowi sporo poniżej procenta wartości światowego rynku EAS. Sam rynek systemów ERP w Polsce stanowi 2 proc. europejskiego rynku systemów tej klasy. Na naszym rynku są segmenty mniej i bardziej nasycone tego rodzaju rozwiązaniami. Jak podaje GUS w 2013 roku oprogramowanie wspierające zarządzanie posiadało w Polsce 80 proc. dużych firm. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw wartości te wynoszą odpowiednio: blisko 40 i nieco ponad 10 proc. W sektorze MŚP nasycenie ERP w zależności od branży i skali działalności przedsiębiorstw waha się od kilku do kilkunastu procent.

Rynek korporacyjny, już wyposażony w rozwiązania ERP przestaje być obecnie ich głównym odbiorcą. Nie oznacza to, że korporacje nie interesują się systemami ERP- co 7 lat średnio wymieniają systemy, modernizują posiadane, migrują do kolejnych wersji. Jednak segment ten od kilku lat charakteryzuje niewielka dynamika wzrostu. Oczywiście jeśli spojrzeć na rynek ERP pod względem jego wartości jest on największy w segmencie dużych przedsiębiorstw, co związane jest z wielkością wdrożeń. - Mimo iż środek ciężkości przesunął się w kierunku MŚP, to sprzedaż dla dużych firm nie przestała być opłacalna. Tymi, które najintensywniej inwestują w nowoczesne rozwiązania IT są instytucje finansowe oraz firmy z sektora energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. Poza nimi systemy ERP są wykorzystywane na dużą skalę w sektorze publicznym i pozostałych gałęziach przemysłu np. w sektorze motoryzacyjnym czy budownictwie, jak również w handlu i usługach - mówi Sławko Grekow Konsultant ds. Analiz Rynkowych w Unit4Teta.

Zobacz również:

  • Cyfrowa obsługa klienta – jakie rozwiązanie wybrać?

Sektor publiczny jako klient korporacyjny i dynamiczny klient z MŚP

Większość małych i średnich firm polskich posiada samodzielnie zbudowane systemy (niemal 40 proc. producentów zatrudniających od 100 do 1000 pracowników) albo w ogóle nie dysponuje zintegrowanym oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem. Opóźnia to dostęp do informacji, ponieważ dane są przechowywane w zbyt wielu luźno połączonych systemach IT co ma niekorzystny wpływ na konkurencyjność. Dlatego implementacja zaawansowanych rozwiązań staje się koniecznością. Najwięcej nowych klientów na systemy do wspomagania zarządzania pochodzi wiec obecnie z mało nasyconego tymi rozwiązaniami sektora MŚP. Już dwa lata temu analitycy firmy badawczej DiS ocenili, że na swój system czeka około 130 tys. mniejszych przedsiębiorstw. Na zakup ERP decydują się zazwyczaj firmy zatrudniające do 50 osób i w takich firmach dostawcy obserwują obecnie najwięcej wdrożeń.

Drugim największym obecnie klientem na rozwiązania ERP jest sektor publiczny, który generuje coraz większy popyt na rozwiązania IT, ze względu na rosnące potrzeby efektywnego zarządzania środkami, procesami i kontaktami z obywatelami. Rynek publiczny, pod względem wielkości wdrożeń może być porównywany do rynku korporacyjnego.

- Sektor publiczny zawsze był i nadal jest odbiorcą dużych rozwiązań. Wynika to głównie z tego, że instytucje państwowe, jak i spółki skarbu państwa zatrudniają często tysiące pracowników i odpowiadają wielkością dużym przedsiębiorstwom lub oddziałom zachodnich korporacji w kraju. Ze względu na ogromną ilość przetwarzanych informacji oraz konieczność ich archiwizacji, wymagają zaawansowanych rozwiązań integracyjnych oraz wielu rożnych systemów wspomagających zarządzanie. Coraz częściej poziom zaawansowania rozwiązań dla sektora publicznego jest podobny do tego, który można zauważyć w sektorze korporacyjnym.- mówi Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200