Miękkie aspekty PME

Istnienie środowiska projektowego w firmie niekiedy traktowane jest jako zagadnienie oczywiste, na którym wszyscy się znają, nieomal jak na medycynie czy polityce. Tymczasem sprawa z pozoru prosta wcale tak oczywista nie jest.

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. W kwestii środowiska projektowego w firmie można powiedzieć nawet, że zwykle - w grubych szczegółach. Jeśli zapytać o najprostsze rzeczy - czy, i od kogo uczy się nowy menedżer projektu? czy ma dostęp do dokumentów? czy przenosi wiedzę o projektach do firmy z bagażem z poprzedniej pracy? - bardzo często pojawiają się niejasności i zakłopotanie.

Tymczasem środowisko projektowe w firmie (Project Management Environment) jest dobrze zdefiniowane. Sześć podstawowych elementów, które współtworzą je, to: PMO - project management office (biuro zarządzania projektami), PMS - project management standards (standardy zarządzania projektami), PMM - project management methodology (metodyki zarządzania projektami), PMT - project management tools (narzędzia wspierające zarządzanie projektami), PMC - project management communication (skuteczna komunikacja w projektach) oraz PMA - project management academy (akademia zarządzania projektami). Obecność tych elementów nie przesądza o jakości środowiska zarządzania projektowego. Decydują relacje pomiędzy poszczególnymi składowymi, których kompozycja powinna oddawać wyjątkowy model działania firmy. Zatem w dalszej kolejności o powodzeniu zarządzania w modelu projektowym decyduje lokalizacja pewnego standardowego zestawu elementów. Najtrudniejszym elementem w takim procesie jest dostosowanie metodyki do konkretnych potrzeb danej organizacji. Do uczynienia z zarządzania projektowego narzędzia wydajnego, sprawnego, często potrzebne jest opracowanie metodyki właściwej dla danej firmy, stanowiącej w modelu idealnym konglomerat najważniejszych "kanonicznych" podejść - PMBoK wydawanej przez Project Management Institute i PRINCE2, publikowanego przez Office for Government Commerce i dodatkowo to coś, co stanowi o sposobie funkcjonowania danej firmy, decyduje o jej przewadze konkurencyjnej. Do tego zadania z urzędu powołane jest PMO - biuro projektów. Sama jego organizacja pozostaje kwestią wyboru, czy jest to wirtualny byt, platforma która łączy zaangażowane w prace biura osoby na co dzień przypisane organizacyjnie do innych działów i obszarów firmy, czy też sformalizowana, rzeczywista jednostka biznesowa powołana na potrzeby zarządzania projektowego. Wybór formy pozostaje kwestią uwarunkowań modelu operacyjnego, jednak sam fakt jego powołania jest świadectwem i wymogiem osiągnięcia pewnego poziomu dojrzałości organizacji.

Zobacz również:

  • Aplikacje mobilne dla biznesu - z których warto korzystać?
  • Zgoda buduje biznes. Relacja z CIO-CFO Tech Summit 2022

Siła i słabość PME

Zanim dotrzemy do jądra problemu jakości środowiska projektowego w firmie, należy wspomnieć o zewnętrznych w stosunku do PME uwarunkowaniach, wpływających na możliwości jego efektywnego funkcjonowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200