Miękkie aspekty PME

Ograniczeniem dla działania sprawnego środowiska projektowego może być brak zdolności całego przedsiębiorstwa do określania i wybierania właściwych celów, co przekłada się na wybór projektów strategicznych, które następnie są realizowane w warunkach PME. Tymczasem, jak wskazuje analiza Gartnera, skala ma znaczenie. Właśnie w przypadku dużych projektów oszczędności mogą być najwyższe i sięgać 20-30%. Kwestia ta sprowadza się do odpowiedniego spięcia PME ze strategią firmy. Narzędziem służącym do opisu wagi projektów jest matryca efektywności projektów celów strategicznych, która za punkt wyjścia przyjmuje perspektywę zwrotu z inwestycji. Przewagę w tym ujęciu powinny mieć projekty z krótkim okresem realizacji zwrotu z inwestycji, a jednocześnie najściślej powiązane ze strategią danej firmy.

Z jednej strony, wszelkie zmiany biznesowe, celów strategicznych i rynkowe, a także jakość środowiska projektowego formują ramy i zakres działania środowisk realizacji projektów (PME). Z drugiej strony, PME stanowi czynnik ograniczający ryzyko przy realizacji projektów. Inne kryteria jakości środowiska to trwałość, konsekwencja w traktowaniu zarządzania projektami jako sposobu na budowanej przewagi konkurencyjnej na obecnie szczególnie trudnym rynku. Wszelkie odstępstwa od przyjętych reguł są niekontrolowanym ryzykiem. W tym momencie dochodzimy do clou problemu. Za odstępstwami od procedur zarządzania projektami stoją przede wszystkim ludzie. Czynnik wiedzy, znajomości zagadnień jest kwestią nauki, powtarzania szkolenia, treningu, ale pozostaje jeszcze czynnik emocji. Z doświadczenia widać, że element ten, który nie jest opisany praktykami i regułami zawartymi w czołowych metodykach najczęściej stoi za porażkami projektów.

Zobacz również:

  • Aplikacje mobilne dla biznesu - z których warto korzystać?
  • 9 inwestycji, które CIO powinni przeprowadzić przed nadejściem recesji

Aspekt emocji, problem przemilczany w metodykach, podjąć muszą sami zainteresowani. W obecnej sytuacji jedynym sposobem niwelowania zagrożenia jest odpowiednie nastawienie, świadomość problemu i zarazem wyczulenie na jego znaczenie u zarządzających projektami. Takiego podejścia można oczekiwać wyłącznie od profesjonalnie zajmujących się projektami menedżerów. Mowa o certyfikowanych i doświadczonych project managerach. Jeśli chodzi o status - element ryzyka związany z emocjami doskonale niweluje fakt powołania - zwłaszcza do dużego projektu - zewnętrznego kierownika projektu. Jego dodatkowym atutem jest bowiem fakt, że nie jest to osoba uwikłana w kwestie bieżącej polityki korporacyjnej. Skala wykorzystania możliwości niwelowania ryzyka rośnie - niestety, wiąże się to także z napływem na rynek osób niespełniających odpowiednich standardów i kwalifikacji. W tej sytuacji trzeba stawiać na referencje i doświadczenie.


TOP 200