Microsoft kończy wsparcie dla Windows Vista

10 kwietnia 2012 to ważny dzień dla osób, które wciąż korzystają z systemu Windows Vista. Microsoft kończy dziś oficjalnie świadczenie pełnego wsparcia technicznego dla tego produktu - przez kolejne pięć lat użytkownikom będą oferowane tylko aktualizacje bezpieczeństwa.

Inne poprawki - np. zwiększające stabilność lub usuwające nowo wykryte błędy nie wpływające na bezpieczeństwo - będą dostarczane wyłącznie firmom, które zdecydowały się na wykupienie przedłużonego wsparcia technicznego.

Warto odnotować, że 10-letni termin dostarczania poprawek bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników Windows jest nowością - jeszcze niedawno okres ten wynosił tylko pięć lat. Microsoft poinformował jednak przed niespełna dwoma miesiącami, że Vista (oraz jej następca - Windows 7) będą dostawały takie poprawki przez 10 lat od premiery. Wyjątkiem od tej reguły jest Windows XP, czyli system, który był w pełnym wymiarze obsługiwany przez Microsoft przez 8 lat, zaś poprawki bezpieczeństwa będą do niego publikowane przez 13 lat od premiery (do roku 2014).

Zobacz również:

Dodajmy, że ostatnią znaczącą aktualizacją dla Visty był Service Pack 2, udostępniony w maju 2009 r.


TOP 200