Masz kolorową wiadomość

Od czerwca br. abonenci sieci Era i Plus mogą przesyłać wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service). Idea zamierza oferować je do końca roku. Czy MMS-y powtórzą sukces SMS-ów? Osiągnięcia masy krytycznej przez nową technologię operatorzy i producenci sprzętu oczekują w ciągu 12 miesięcy. Według nich to wstęp do rewolucji, jaka dokona się wraz z uruchomieniem sieci 3G.

Od czerwca br. abonenci sieci Era i Plus mogą przesyłać wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service). Idea zamierza oferować je do końca roku. Czy MMS-y powtórzą sukces SMS-ów? Osiągnięcia masy krytycznej przez nową technologię operatorzy i producenci sprzętu oczekują w ciągu 12 miesięcy. Według nich to wstęp do rewolucji, jaka dokona się wraz z uruchomieniem sieci 3G.

Masz kolorową wiadomość

Nokia 7650

Równie wielki jak niespodziewany sukces systemu krótkich wiadomoś-ci tekstowych SMS (dostawcy usług oceniają, że liczba wysłanych wiadomości SMS w ciągu roku na świecie kształtuje się na poziomie ok. 250 mld) i znikoma popularność technologii WAP skłoniły operatorów telefonii komórkowej i dostawców sprzętu do poszukiwania drogi pośredniej. Opracowania technologii, która będzie tak jak SMS tania i wygodna, a jednocześnie nie będzie tak jak WAP powolna w działaniu i miała pozwalać na tworzenie atrakcyjnych, multimedialnych aplikacji. W efekcie powstał standard MMS.

W standardzie

Przed pojawieniem się MMS na chwilę głośno było o systemie EMS (Enhanced Messaging Service) umożliwiającym przesyłanie niewielkich pli- ków dźwiękowych, animacji oraz czarno- -białych plików graficznych. Tekst EMS-a można również formatować. Zaletą tego standardu jest możliwość wykorzystywania go w istniejących systemach GSM. Niemniej EMS pozostał rozwiązaniem przejściowym, ograniczonym przez małą przepustowość pasma GSM (9,6 Kb/s) i niewielką liczbę aparatów obsługujących ten standard.

MMS-y pozwalają na przesyłanie multimedialnych komunikatów zawierających tekst, pełnokolorową grafikę, dźwięk, a nawet sekwencje wideo. Dlatego MMS jest przeznaczony do implementacji w systemach GPRS (115 Kb/s) lub UMTS (144 Kb/s - 2 Mb/s).

Producenci sprzętu telekomunikacyjnego i oprogramowania, m.in. Nokia, Motorola, Siemens, Ericsson, CMG, Comverse i Logica, zawarli porozumienie, które przewiduje, że implementacja MMS będzie wzorowana na sprawdzonym standardzie SMS. Dotyczy to zarówno rozwiązań technicznych (np. interfejsu użytkownika), jak i pozatechnicznych, np. założenia, że MMS będzie wykorzystywany przede wszystkim do komunikacji między użytkownikami indywidualnymi. Standaryzacją usług MMS zajęło się WAP Forum. Część prac wykonano także w ramach programu wspierania telefonii trzeciej generacji 3GPP (3rd Generation Partnership Program).

Pełna otwartość

MMS jest standardem otwartym i niezależnym od protokołu komunikacyjnego - może być stosowany zarówno w sieciach GSM, jak i WCDMA. Podstawową metodą adresowania wiadomoś- ci są numery telefoniczne, ale można wysyłać informacje również na adres poczty elektronicznej.

Nie określono maksymalnego rozmiaru wiadomości. W przypadku SMS-ów było to 160 znaków. Obsługiwany rozmiar MMS-ów zależy od możliwości telefonu, a także decyzji operatora. Pierwsze telefony mają obsługiwać wiadomoś- ci multimedialne o rozmiarach 30-100 KB. Od wielkości dołączanych plików zależy szybkość przesyłania wiadomości. Odbiorca nie będzie informowany o rozpoczęciu przekazu. Zostanie poinformowany dopiero po zakończeniu transmisji. W tym celu wykorzystuje się technologię WAP Push.

Masz kolorową wiadomość

Sony Ericsson T68I

Standard nie narzuca też żadnych określonych formatów przesyłanych mate- riałów. Wiadomości są hermetyzowane standardowo, podobnie jak w przypadku wymiany informacji w Internecie. Zaleca się jednak sto-sowanie kilku formatów, m.in. JPEG, GIF (również animowane) i AMR. Inne obsługi- wane formaty plików to dźwiękowe MP3, MIDI, WAV oraz wideo MPEG4, H.263 i QuickTime. W celu zapewnienia skutecznej wymiany komuni- katów większość dostawców aparatów podpi- sała "dokument zgodności", w którym wymieniono minimalny zestaw typów informacji, jakie muszą być obsługiwane przez telefon z obsługą MMS.

Oczekiwanie na aparaty

Na razie główną przeszkodą, jaka może powstrzymywać wykorzystywanie MMS-ów w większym stopniu, jest brak aparatów telefonicznych obsługujących ten typ wiadomości. U operatorów można nabyć tylko telefon T68i firmy Sony Ericsson. Wraz z zewnętrznym aparatem cyfrowym telefon kosztuje ok. 1500 zł. Dotąd obu operatorom udało się sprzedać kilkaset sztuk T68i.


TOP 200