Mały oddział, duży kłopot

Nowoczesne technologie umożliwiają centralizację wielu usług, ich obsługa jest znacznie prostsza niż jeszcze kilka lat temu. Dotyczy to także backupu i archiwizacji.

Nowoczesne technologie umożliwiają centralizację wielu usług, ich obsługa jest znacznie prostsza niż jeszcze kilka lat temu. Dotyczy to także backupu i archiwizacji.

Często w oddziałach firm instalowane są jedynie laptopy i łącze internetowe z tunelem IPSec do centrali. Tradycyjny model kopii bezpieczeństwa, zakładający pracę informatyków oraz typowe oprogramowanie backupowe, nie spełnia więc zadania w tak małym oddziale. Jeszcze trudniej w praktyce wygląda backup danych z laptopów wykorzystywanych przez użytkowników mobilnych. Rozwiązaniem jest program, który pracuje w tle, wykonując kopię bezpieczeństwa dokumentów na dysk lokalny. Po przyłączeniu komputera do sieci firmowej dokonywana jest synchronizacja archiwum z firmowym repozytorium.

Z kolei gdy oddział firmy jest nieco większy i posiada własny serwer, magazyn składujący kopie bezpieczeństwa z laptopów oraz innych komputerów może być zlokalizowany w tymże oddziale. Dzięki temu, proces transferu danych do backupu odbywa się w obrębie sieci lokalnej. Trwa krótko, jest sprawny i wygodny. Dane składowane w repozytorium mogą być archiwizowane w tradycyjny sposób, na urządzenia dyskowe lub taśmę albo skopiowane przez WAN do centrali. Wszystkie tego typu działania umożliwiają nowoczesne rozwiązania do archiwizacji i backupu, takie jak np. Tivoli Storage Manager.

Delegacja uprawnień

Tradycyjny model kopii bezpieczeństwa zakładał pełny udział informatyków w procesie składowania oraz odtwarzania danych. Tak częste żądania odtworzenia konkretnego pliku wymagały interwencji administratora i nie pozwalały na samodzielne działania użytkowników. Narzędzie, które wykonuje kopie dokumentów na dysk lokalny, a następnie synchronizuje archiwum z magazynem danych, umożliwia samoobsługowe odtworzenie plików przez użytkownika, na jego żądanie.

Obsługiwane jest odtworzenie konkretnej wersji wybranego dokumentu. Elastyczne narzędzie, działające w ten sposób, szczególnie dobrze sprawdzi się u użytkowników mobilnych, którzy w biurze przebywają raz na jakiś czas. Synchronizacja jest możliwa także przez łącza VPN, zestawiane z dowolnego miejsca do centrali firmy.

Od razu na taśmę

Tradycyjny model wykonywania kopii, często spotykany w wielu firmach, zakładał bezpośrednią kopię danych z serwerów na taśmę. Chociaż wiele firm wykorzystuje model disk-to-disk-to-tape, w pewnych przypadkach kopia wykonywana wprost na streamer będzie dobrym wyborem. Zastosowaniem, w którym ten model się sprawdzi, może być kopia bezpieczeństwa baz danych, realizowana z szybkiego serwera na równie szybki streamer. Nowoczesne streamery, przykładowo popularne już LTO-4, są wystarczająco wydajne.

Dane w dużych blokach, takie jak kopie baz danych albo duże pliki multimedialne, dobrze się nadają do archiwizacji z serwera wprost na streamery. Warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednio szybkiej magistrali oraz dobrego oprogramowania, które potrafi taką kopię sprawnie wykonać. Ma to znaczenie przy kopiowaniu bardzo dużej ilości danych do biblioteki taśmowej poprzez sieć SAN (Storage Area Network).

Backup trzeba zrobić szybko

Przy kopiowaniu na taśmę bardzo ważne jest dostarczanie danych z odpowiednią prędkością, na tyle dużą, aby streamer pracował ciągle. Tak zwane wysycenie streamera jest niezbędne dla wykonywania kopii z maksymalną prędkością, a także dlatego, aby streamer nie musiał przerywać zapisu, a potem go wznawiać. Popularne streamery LTO potrafią w pewnych granicach zwolnić przesuw taśmy (i transfer), aby dostosować się do wolniejszego strumienia danych, ale przy zbyt wolnym dostarczaniu danych urządzenie będzie przerywało zapis.

Przerwy w zapisie zmniejszają trwałość urządzenia i radykalnie wydłużają czas trwania backupu. Dlatego dane wysyłane w drobnych paczkach, takie jak pliki dokumentów biurowych albo inne, drobne, nieuporządkowane dane najlepiej kopiować do magazynu dyskowego, a dopiero później bardzo szybko na taśmę. To samo dotyczy kopii bezpieczeństwa niewielkich baz danych.

W firmie wielooddziałowej z centralizacją kopii bezpieczeństwa sprawny backup jednostek terenowych może odbywać się dwuetapowo. Najpierw dane spłyną powoli przez WAN (mogą to robić także na bieżąco) i zostaną odłożone do systemu pamięci masowej, a następnie zostaną szybko skopiowane na taśmę. Zaletą posiadania magazynu dyskowego jest możliwość szybkiego odtworzenia danych, szybszego niż w przypadku taśmy - odpada czas pracy robota i wyszukiwanie danych na taśmie przez streamery. Inteligentne oprogramowanie potrafi ze składowanych danych utworzyć spójny zasób.

Gdy okno backupowe jest bardzo krótkie, należy użyć oprogramowania, które potrafi zorganizować kopię w taki sposób, aby kopiować jedynie niezbędną ilość danych. Niezbędna jest również szybka magistrala, zdolna do przesłania dużej ilości danych w krótkim czasie.

Kopiowanie baz danych wcale nie jest prostym zadaniem. Prawidłowo wykonany backup powinien objąć system operacyjny, na którym pracuje baza oraz instancję bazy, skopiowaną za pomocą dedykowanego agenta. Jest to jedyny sposób wykonania kopii każdej bazy, który gwarantuje jej poprawność bez wyłączania serwera. Przykładowo bazę Oracle można skopiować w trakcie pracy, przy użyciu ręcznych narzędzi skryptowych i kopiując pliki albo wykonując eksport logiczny. Można także użyć narzędzia RMAN. Kopia wykonana w ten sposób ma jedną wadę - wymaga dużej ilości miejsca dyskowego. Dedykowany agent nie ma tego problemu, otwiera on strumień danych do serwera backupowego i tą drogą dokonywana jest kopia danych. Taki backup może się odbywać nawet poprzez sieć WAN.

Odtwarzanie danych

Najważniejszym procesem nie jest wykonywanie kopii, ale jej odtwarzanie. Dlatego należy uważnie sprawdzać poprawność pracy systemu backupu. Powinien być tak przygotowany, aby maksymalnie przyspieszyć odtwarzanie pełnej sprawności systemu. Proces ten może odbywać się dwiema drogami - albo administrator uruchamia minimalną konfigurację systemu operacyjnego wraz z agentem dla programu backupowego i za jego pomocą odtwarza system z backupu, albo wykorzystuje się kopię z opcją disaster recovery, w której narzędzia oprogramowania backupowego odtwarzają cały system. W przypadku serwerów Windows istnieje jeszcze trzeci sposób, przy użyciu płyt ASR, ale wymaga on każdorazowego przygotowania płyty po instalacji ważnych poprawek dla systemu operacyjnego. Użycie opcji disaster recovery usprawnia ten proces w wielooddziałowej firmie, szczególnie w mniejszych oddziałach. Po uzyskaniu sprawności systemu operacyjnego, za pomocą dedykowanych agentów, odtwarza się zawartość instancji baz danych, serwerów pocztowych oraz internetowych i innych systemów w firmie. Niektóre programy dają niezwykłą możliwość szybkiego odtworzenia i zamontowania obrazu bazy danych serwera pocztowego. Regułą jest już odtwarzanie z dokładnością do pojedynczych wiadomości serwera Exchange (w Lotus Domino jest to od dawna), a nawet odtwarzanie poszczególnych elementów wiadomości.


TOP 200