Małe i średnie firmy korzystają z chmury i wirtualizacji ze względów bezpieczeństwa

Jak wynika z badania "Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne" przeprowadzonego przez firmę Symantec, małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują wirtualizację, cloud computing i technologie mobilne. Powodem wykorzystania tych technologii jest często chęć bycia lepiej przygotowanym na awarie.

Wirtualizacja, chmura i mobilność zyskują popularność wśród MSP. Ponad jedna trzecia małych i średnich firm wykorzystuje obecnie urządzenia mobilne do celów biznesowych. Wirtualizacja również pozostaje w kręgu ich zainteresowań — 34 proc. albo właśnie wdraża wirtualizację serwerów, albo już czerpie z niej korzyści. Jeszcze popularniejsze jest przetwarzanie danych w modelu "cloud computing" — 40 proc. korzysta z chmur publicznych, a nieco więcej wdraża chmury prywatne. Powodem wykorzystania tych technologii często są kwestie bezpieczeństwa. 37 proc. respondentów stwierdziło, że potrzeba bycia gotowym na awarie wpłynęła na ich decyzję o wdrożeniu chmur prywatnych, a 34 proc. że skłoniła ich do korzystania z chmur publicznych oraz wirtualizacji serwerów. Dotyczyło to również mobilności, w przypadku której gotowość na awarie miała wpływ na decyzje 36 proc. badanych.

Czy celowo, czy nie, inicjatywy te zwiększyły stopień przygotowania na awarie wśród większości respondentów. Dotyczy to zwłaszcza wirtualizacji serwerów — 71 proc. badanych stwierdziło, że dzięki niej są lepiej przygotowani na awarie. Jeśli chodzi o chmury prywatne i publiczne, respondenci w ponad 40 proc. również zauważyli poprawę. Co do mobilności, zwiększyła ona poziom gotowości na awarię w 36 proc. przypadków.

Zobacz również:

  • Dell Technologies Forum 2023

Więcej na temat bezpieczeństwa małych i średnich firm będzie można posłuchać na konferencji MSP Roadshow, która odbędzie się 30 maja br. w Warszawie. Prelegenci powiedzą na niej m.in. o wykorzystaniu przez firmy z sektora MSP cloud computingu, outsourcingu, o bezpieczeństwie, leasingu i pozyskiwaniu środków unijnych.http://konferencje.computerworld.pl/konferencje/msproadshow12/zagadnienia.html

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200