Temat: wydarzenie

Konferencja IT Security Management – Zarządzanie Bezpieczeństwem IT – Nauka i Biznes
Sii Xamarinem podbija scenę infoShare