Ma działać bez przerwy

Można użyć wirtualizacji

Wiele aplikacji biznesowych jest na tyle stabilnych, że z powodzeniem mogą długo pracować bez awarii, nawet jeśli nie są przystosowane do pracy w klastrze. Gdy wymagania odnośnie dostępności aplikacji nie są zbyt ostre (np. zakładają dostępność na poziomie 99,9%, czyli maksymalnie 10 minut przerw w pracy tygodniowo), z powodzeniem można wykorzystać technologię wirtualizacji systemów operacyjnych, taką jak VMware. Przy zastosowaniu współdzielonych zasobów storage, nadmiarowych ścieżek danych oraz serwerów i macierzy z redundantnymi podzespołami (dyski lokalne, kontrolery zasilacze, moduły sieciowe i inne), osiągnięcie dostępności na poziomie 99,9% jest stosunkowo łatwym zadaniem. Przy tym wirtualizacja umożliwi osiągnięcie równie dobrych parametrów dostępności dla wszystkich wirtualizowanych systemów. W praktyce osiąga się jeszcze lepsze wartości niż 99,9%.

W rozwiązania wirtualizacji wbudowane są mechanizmy grupowania interfejsów sieciowych, które zapewniają niezawodność transmisji danych, nawet w przypadku awarii pojedynczych kart sieciowych. Dostępna jest także opcja wielościeżkowej transmisji danych między serwerami a systemami pamięci masowych, co uniezależnia system od awarii przełącznika Fibre Channel, kabla czy karty HBA. Rozwiązania chroniące dane zapewniają zerową ich utratę w przypadku awarii pojedynczego serwera, przy czym możliwa jest konfiguracja zapewniająca zerowy czas przestoju, nawet w przypadku uszkodzenia jednego z serwerów. Dzięki separacji systemu operacyjnego od sprzętu, opcje te są dostępne praktycznie dla każdej aplikacji, która może pracować w maszynie wirtualnej.

Niektóre projekty zakładają eksploatacje wirtualizowanego środowiska klastrowego, w którym dwa systemy tworzące klaster są wirtualizowane w osobnych środowiskach sprzętowych. W pewnych przypadkach firmy decydują się także na klaster zbudowany między systemem wirtualizowanym a pracującym bezpośrednio na sprzęcie. Jeśli firma ma możliwość zbudowania dwóch ośrodków obliczeniowych, warto zastanowić się nad wykorzystaniem takiego środowiska, gdyż podwyższa ono niezawodność aplikacji biznesowych. Opcje wysokiej dostępności, które dostarczają narzędzia wirtualizacji, upraszczają konstrukcję takich centrów przetwarzania danych.

Wiele firm nie ma aż tak wysokich wymagań, zatem w zupełności wystarczające będą rozwiązania, które w przypadku awarii umożliwią szybkie uruchomienie systemu na rezerwowej maszynie. Wykorzystywanie wirtualizacji, macierzy dyskowych (i sieci SAN) z nadmiarowymi podzespołami oraz zestawu serwerów umożliwia spełnienie typowych potrzeb biznesu za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Wysokie wymagania

Gdy biznes potrzebuje dostępności na poziomie wyższym niż 99,999% (czyli mniej niż 5 minut przerwy w roku), stosuje się rozwiązania polegające na pracy dwóch centrów przetwarzania danych w dwóch odległych lokalizacjach, posiadających nadmiarowe urządzenia zasilania i chłodzenia. Aplikacje pracują w środowisku klastrowym, zapewniającym co najmniej jeden rezerwowy serwer w każdym z ośrodków. Przełączenie między ośrodkami następuje automatycznie albo stosowane jest równoważenie obciążenia.


TOP 200