Liderzy Informatyki nagrodzeni za dojrzałość

Już po raz osiemnasty Computerworld Polska uhonorował firmy oraz instytucje, w których zrealizowane projekty informatyczne przyniosły największe efekty biznesowe. Laureatów poznaliśmy na uroczystej gali 25 września w Warszawie.

Spośród wszystkich uczestników konkursu do ścisłego finału trafiło 20 organizacji i to ich przedstawiciele zasiedli w Teatrze Palladium, żeby wysłuchać werdyktu Jury, do którego redakcja zaprosiły: Sebastiana Christowa, radcę ministra gospodarki, Andrzeja Jarosza, Country Managera w IDC Poland, Leszka Maśniaka, Executive Partnera w firmie Gartner, Aleksandra Poniewierskiego partnera i lidera Doradztwa IT na Europę Środkowo-Wschodnią w EY, Gabe Gottharda z PiLAB. Członkami Jury byli także redaktorzy naczelni: Szymon Augustyniak z CIO Magazynu Dyrektorów IT i Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld Polska, który wspólnie z dziennikarką TVP Pauliną Chylewską poprowadził galę. Nasz naczelny zaznaczył na wstępie, że redakcja Computerworld honoruje przedsiębiorstwa i instytucje działające w Polsce, które w sposób najbardziej innowacyjny i efektywny wykorzystują ICT. Uczestnicy konkursu wypełniają ankiety, w których szczegółowo opisują realizowane przez siebie wdrożenia. Niezależne jury ocenia zgłoszenia pod kątem innowacyjności, korzyści osiąganych dzięki wdrożeniu i biegłości, mistrzostwa wykonania.

Inwestować w technologie

Wydawca Computerworld Polska i CIO Magazynu Dyrektorów IT, Prezes Zarządu IDG Poland Piotr Wtulich, wspominając pierwszy zorganizowany przez IDG Poland konkurs w 1997 r., powiedział, że wówczas w piątce najbardziej wartościowych firm znajdowały się dwie firmy surowcowe, konglomerat przemysłowy, koncern spożywczy i po raz pierwszy firma technologiczna Microsoft, a w tym roku trzy spośród firm w tym zestawieniu są firmami technologicznymi. Firma Apple jest warta 600 mld dolaów, czyli trzy razy tyle ile w 1997 r. były warte trzy pierwsze najcenniejsze firmy. - „Gdybyśmy mieli tylko 30% akcji tej spółki i je spieniężyli, to moglibyśmy spłacić całe krajowe i zagraniczne zadłużenie Polski” – mówił prezes Piotr Wtulich. Zwrócił się również do obecnych na sali przedstawicieli rządu z wnioskiem, żeby w programie inwestycji naszego kraju oprócz rurociągów i autostrad znalazły się także małe firmy technologiczne, bo może się okazać, że to będą najlepsze aktywa. Kolejne wnioski skierował już do przedsiębiorców, w tym dostawców: - „Warto być w tej branży, bo najbliższe dwie dekady o będzie czas rozwoju technologii, nanotechnologii, biotechnologii i technologii przetwarzania informacji. Warto stawiać na technologie, bo w dzisiejszych czasach technologia jest jednym z głównych źródeł tworzenia przewagi konkurencyjnej i sukcesu firmy.” - zaznaczył.

Odpowiadając na apel Prezesa naszego wydawnictwa, minister Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, które kolejny już raz jest honorowym patronem konkursu powiedziała, że myśl o nowych technologiach przyświeca Ministerstwu Gospodarki przy programowaniu nowej perspektywy finansowej i przygotowywaniu rozwoju przedsiębiorstw. - „Podkreślaliśmy tam, że konkurencyjność firm musimy oprzeć na kreatywności i innowacyjności i na inwestycjach w wysokie technologie. Instrumenty wsparcia projektów technologicznych są w programie wsparcia i w programach operacyjnych” – zapewniła minister Grażyna Henclewska. Obiecała również, że Ministerstwo Gospodarki będzie wspierało umiędzynarodowienie i ekspansję firm, tworząc jednocześnie dobry klimat inwestycyjny.

Nagrody i nagrodzeni

Wprowadzając do pierwszej konkursowej kategorii – bankowości i finansów redaktor Tomasz Bitner przypomniał sytuację, gdy drobny błąd maklera, powielony przez komputery, spowodował gigantyczną panikę. Dodał, że wówczas przed krachem uratowała świat interwencja człowieka, ale trwałym rozwiązaniem problemu są technologie.

Spośród nominowanych, którymi w tej kategorii były ING Bank Śląski, Meritum Bank i PZU, nagrodę otrzymał Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Jedna z nielicznych firm, dla których do niedawna wielkość była kłopotem. Rozwiązaniem okazał się centralny system polis – Everest, który umożliwia błyskawiczne reagowanie na zmiany rynku i rozwój nowych produktów.

Odbierając statuetkę Przemysław Henschke powiedział, że PZU nie tylko zmieniło system, ale wprowadziło zupełnie nowy system myślenia o tym, co IT i biznes mogą razem zrobić i będzie rozwijało kolejne projekty.

W kategorii handel i usługi spośród nominowanych firm, którymi były: Empik, Operator Logistyczny Paliw Płynnych i Poczta Polska Usługi Cyfrowe nagrodę otrzymał Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Zdaniem odbierającego nagrodę Andrzeja Kaczmarczyka, Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji wprowadzone systemy uczyniły pracę w firmie bezpieczniejszą i mniej zbiurokratyzowaną, a klientom pozwalają szybciej i efektywniej komunikować się z operatorem.

W kategorii przemysł do nagrody były nominowane Hempel Paints Poland, Pfleiderer Grajewo i Polskie Zakłady Lotnicze, a tytuł otrzymał Hempel Paints. Przedstawiciele IT firmy powiedzieli, że zdobyli zaufanie centrali biznesowej części firmy dzięki temu, że osiągali sukcesy we wprowadzaniu kolejnych projektów i dlatego to właśnie w Polsce znajduje się centrum IT całego światowego koncernu.

Do konkurencji w sektorze publicznym przystąpiły dwa urzędy marszałkowskie, z województw – małopolskiego i dolnośląskiego oraz Urząd Miasta Szczecin, który został Liderem Informatyki w tej kategorii. Zainteresowanie prowadzących wzbudziła kwestia, czy dzieci w Szczecinie są zadowolone, że w mieście działa portal edukacyjny. Jednak przedstawiciele urzędu zapewnili, że tak, zwłaszcza kiedy dowiadują się, że dostały dobre oceny. Dodali, że wbrew początkowym obawom portal łączy społeczności szkolne, rodziców i uczniów. Po trzech latach z systemu korzystają wszystkie szkoły, a największym potencjałem jest wsparcie edukacji. - „To świetne rozwiązanie pokazuje sprawność działania samorządów, które nie oglądają się na rozwiązania centralne, tylko budują własne” – ocenił redaktor Tomasz Bitner.


TOP 200