Kto testuje, ten nie błądzi

Rozwiązania Mercury Interactive są przeznaczone do optymalizacji zasobów informatycznych i procesów biznesowych.

Rozwiązania Mercury Interactive są przeznaczone do optymalizacji zasobów informatycznych i procesów biznesowych.

Zdarza się, że po wdrożeniu aplikacji okazuje się, iż nie działa ona tak jak obiecywał dostawca. Na ogół nie wiadomo też w które elementy infrastruktury IT należy zainwestować, by usprawnić działanie całego systemu. Firma Mercury Interactive przekonuje, że wie, jak tym problemom zaradzić. Jej narzędzia służą do pomiaru wydajności systemów. Określają również ich związek z procesami biznesowymi.

Testy obciążenia

LoadRunner, jeden z najlepiej znanych produktów Mercury Interactive, jest standardem de facto wśród narzędzi przeznaczonych do symulacji obciążenia. Podczas testów można symulować pracę dowolnej liczby użytkowników wykonujących określone operacje.

LoadRunner zintegrowano ze środowiskami programistycznymi Sun One, JBuilder i Visual Studio .Net. Umożliwia to tworzenie wirtualnych użytkowników bezpośrednio z poziomu środowiska programistycznego, którzy będą uruchamiać funkcje powodujące wywoływanie określonych modułów.

Moduł Sitraka JMonitor udostępnia statystyki gromadzone przez wirtualną maszynę Javy. LoadRunner dzieli transakcje na operacje, które są wykonywane na stacji klienta, na serwerze i w sieci. W wersji 7 można symulować opóźnienia związane z siecią, m.in. błędy transmisji i przeciążenie pasma.

Ciekawym elementem jest Data Wizard. W przypadku gdy testowanie ma polegać na wprowadzaniu danych do systemu, do skryptu testującego trzeba dostarczyć informacje. Za pomocą Data Wizard można po prostu wskazać tabelę w jakiejkolwiek bazie danych, z której mają być pobierane kolejne rekordy.

Dostępne moduły pomiarowe obejmują wiele narzędzi. Możliwa jest analiza części klienckiej - czyli badania czasu reakcji klienta zarówno dla aplikacji typu desktop, jak i Web. Można gromadzić kluczowe wskaźniki platform serwerowych (także w przypadku gdy jest wykorzystywana architektura Citrix MetaFrame), aż po badanie wydajności serwerów aplikacyjnych, serwerów Web czy instalacji bazodanowych. LoadRunner ma specjalny moduł do pomiaru wydajności SAP R/3, co pozwala na testowanie także rozwiązań współpracujących z tym systemem ERP. Specjaliści z Mercury Interactive opracowali wiele szablonów testów, np. do testowania rozwiązań wykorzystujących bazę Oracle czy serwer aplikacyjny BEA.

Podobne funkcje jak w LoadRunner są w Astra LoadTest. Narzędzia z serii Astra są przeznaczone do testowania aplikacji Web. SiteManager bada spójność witryn, QuickTest tworzy testy funkcjonalne, a FastTrack zarządza procesem usuwania usterek w ostatniej fazie tworzenia projektu WWW.

Testy funkcjonalne

W procesie tworzenia oprogramowania kluczowe są testy funkcjonalne. W ofercie Mercury służą do tego narzędzia składające się na pakiet TestDirector. Wersja 6 jest samodzielną aplikacją, wersja 7 natomiast jest obsługiwana za pośrednictwem WWW.

Autor aplikacji może półautomatycznie tworzyć skrypty testowe. W momencie, gdy w późniejszym czasie zostanie zmieniony pewien fragment funkcjonalności aplikacji, można łatwo sprawdzić, czy modyfikacje w kodzie nie spowodowały, że inne moduły przestały działać prawidłowo. Do właściwego testowania, tzn. symulowania operacji wykonywanych przez użytkownika, są stosowane narzędzia WinRunner (dla środowiska Windows) i XRunner (dla X-Windows).

Wyspecjalizowanym narzędziem do przeprowadzania testów funkcjonalnych jest QuickTest Professional. W wersji dla Visual Studio .Net obsługuje on testowanie zarówno aplikacji Win-, jak i Web-Forms, a także usług Web. QuickTest automatycznie nagrywa operacje wykonywane przez użytkownika, a następnie odtwarza je, by sprawdzić, czy wynik jest prawidłowy. Analogiczny produkt jest dostępny dla Javy (nagrywanie i odtwarzanie testów jest wykonywane za pośrednictwem modułu ActiveScreen).

Tuning w czasie rzeczywistym

Najbardziej złożonym procesem jest tuning gotowych aplikacji. Strojenie musi się odbyć w rzeczywistych warunkach, najlepiej przy nieprzerwanej pracy przedsiębiorstwa.


TOP 200