Konsumeryzacja to operacja marketingowa

W trakcie listopadowego spotkania Klubu CIO dyskusja o Agendzie na nadchodzący rok poprzedziła zwieńczenie Agendy za 2012 rok. Ostatnim punktem ubiegłorocznego programu Klubu CIO była konsumeryzacja IT.

Konsumeryzacja to operacja marketingowa

Pretekst do dyskusji stanowi oczywiście gwałtowny rozwój nowych technologii mobilnych i mediów społecznościowych. Zaproponowaliśmy dwa punkty wyjścia do dyskusji o mobilnym i komunikacyjnym przełomie: wykorzystanie nowości w komunikacji oraz mobilność. Dlatego, jeśli CIO chciałby zadać sobie pytanie, czy wspierając zjawisko konsumeryzacji, będzie bezpośrednio wspierał generowanie biznesu, odpowiedzi i sojusznika powinien szukać w CMO.

W tym kontekście poprosiliśmy o poprowadzenie dyskusji Annę Telakowiec, CMO w firmie Bonduelle Polska. Dzięki przyjęciu przez nią zaproszenia do dyskusji, uczestnicy mieli szansę poznać rzadziej rozpatrywany punkt widzenia. CMO i pracownicy działu marketingu to prawdopodobnie najbardziej kreatywni pracownicy korporacji. Konsumeryzacja IT jest ich trendem - to z grona marketerów rekrutują się najczęściej pasjonaci zastosowania nowych urządzeń w pracy i poszukiwacze wspólnego języka z konsumentami.

Zobacz również:

  • Technologia i marketing
  • 9 cech wielkich liderów IT

Anna Telakowiec potwierdziła, że marketing z wielką nadzieją i uwagą przygląda się technologiom mobilnym i mediom społecznościowym. Przynoszą one zmianę sposobu zachowania się konsumentów, a działy marketingu muszą na te zmiany odpowiadać. Potrzebne jest im wsparcie działów IT. Dlatego CIO powinni stać się partnerami dla dyrektorów marketingu, pomagać im w wyborze optymalnych rozwiązań, a także wskazywać innowacyjne kierunki inspirowane rozwojem technologii. Główne obszary współpracy to w opinii Anny Telakowiec: komunikacja z konsumentem, e-commerce oraz BI, rozumiany jako łączenie i wykorzystywanie informacji, która jest w zasięgu firmy. Ze strony dyrektorów marketingu ważne jest wyraźne komunikowanie swoich oczekiwań wobec IT, wręcz organizowanie współpracy wokół tematu nowych mediów, social networkingu, rozwiązań mobilnych i konsumeryzacji. Obecny poziom tej współpracy oceniła jako niedostateczny. Spostrzeżenia Anny Telakowiec wywołały interesującą dyskusję. Rafał Lewandowski z rady programowej CIO zwrócił uwagę, że mamy obecnie do czynienia z erą koncentracji uwagi na poszczególnych klientach, daleko posuniętej personalizacji przekazu marketingowego. CIO i IT posiadają wiedzę o technologiach, które mogą uczynić ten kontakt bardziej efektywnym - potrzeba orientacji CIO na współpracę z CMO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200