Konkurs dla europejskich gwiazd

25 lutego 2010 r. mija termin składania wniosków w czwartej edycji konkursu Eurostars, adresowanego do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących badania naukowe.

1 mln euro

na tyle mogą liczyć konsorcja starające się o dofinansowanie swoich projektów R&D w ramach programu Eurostars.

Eurostars jest jednym z pierwszych europejskich projektów dofinansowywania działalności badawczej i innowacyjnej, w których uwaga skierowana jest na sektor MSP, przeznaczający przynajmniej 10% obrotów lub czasu pracy na działalność naukowo-badawczą. Tym razem to one, a nie jednostki badawczo-rozwojowe czy duże przedsiębiorstwa przemysłowe, mają być liderami konsorcjów i to one mają wziąć na siebie wykonanie co najmniej połowy prac objętych projektem. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego obszaru technologii, nie mogą to być jednak projekty realizowane na zlecenie wojska, a ich celem ma być rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Zgłoszone projekty mogą trwać maksymalnie trzy lata, a w ciągu dwóch lat rezultaty projektu muszą zostać wdrożone w postaci produktu rynkowego, konkurencyjnego na rynkach międzynarodowych. Start-upy nie są w tym projekcie szczególnie uprzywilejowane. Program skierowany jest raczej do tych firm, które są już na drodze do komercjalizacji wyników badań. "Eurostars jest konkursem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które żyją z prowadzenia badań, a teraz chcą zaistnieć na rynku i rozwinąć skrzydła" - mówi Jerzy Tokarski, narodowy koordynator projektów Eureki.

Pieniądze do wzięcia

60%

kosztów kwalifikowanych może wynieść dofinansowanie z NCBiR. W przypadku średnich przedsiębiorstw wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50%.

W ciągu siedmiu lat zgłaszający się partnerzy mają szansę uzyskać dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 400 mln euro. Dotychczas w konkursie wystartowało ok. 200 konsorcjów zrzeszających partnerów z 38 krajów. Konsorcja mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 1 mln euro. Projekt Eurostars ma wymiar międzynarodowy, więc do udziału w konkursie zapraszane są konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej dwóch partnerów, z co najmniej dwóch krajów członkowskich programu Eurostars. Konsorcjum musi być dobrze zrównoważone, a żaden z jego uczestników (ani żaden z krajów) nie powinien ponieść więcej niż 75% kosztów projektu. "Trzeba powiedzieć, że Polacy nie mają żadnych problemów ze znalezieniem partnerów z zagranicy. We wcześniejszych edycjach może bardziej aktywne były jednostki naukowo-badawcze i to one szukały partnerów wśród małych i średnich firm, teraz już inicjatywę przejęty firmy MSP" - zauważa Jerzy Tokarski.

W Polsce projekty Eurostars dofinansowywane są od początku 2009 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Edycja, w której termin składania wniosków mija w lutym, jest już czwartą edycją projektu. W pierwszej, w dziesięciu zgłoszonych projektach występowali partnerzy z Polski, z trzema podpisano ostatecznie umowy o dofinansowanie. W całej pierwszej edycji zgłoszono 215 projektów, 133 przyjęto do finansowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200