Komunikator w firmie

Dzisiejsza firma oczekuje narzędzia, które umożliwi natychmiastowe przekazywanie wiadomości, będąc prostym w obsłudze. Nie zawsze jednak komunikator przeznaczony dla użytkowników domowych ma sens w środowisku firmowym.

Komunikator w firmie

Firmy potrzebują narzędzia, które umożliwi szybką wymianę informacji między pracownikami - szybszą i sprawniejszą od poczty elektronicznej, zapewniającą także informacje o dostępności pracowników i ewentualnie krótki słowny opis. Komunikatory internetowe (ang. Instant Messaging, IM) stały się bardzo ważnym kanałem komunikacji, docenianym także przez korporacje. W dużych firmach standardem jest IBM Lotus Sametime lub Instant Messaging, w mniejszych organizacjach korzysta się z komunikatorów internetowych dostarczanych razem z usługami firm trzecich. Zazwyczaj jest to usługa dostępna dla użytkowników domowych oraz firm, udostępniana na licencji adware (darmowe korzystanie z komunikatora, który wyświetla reklamy).

Przesyłaniu plików mówimy: nie

Prawie wszystkie komunikatory przeznaczone dla zwykłego odbiorcy posiadają opcję przesyłania plików. Zazwyczaj transfer taki odbywa się wewnątrz szyfrowanego połączenia i bardzo trudno go kontrolować bez instalacji specjalizowanego oprogramowania.

Między innymi dlatego dla firmy najlepszy będzie komunikator, który posiada jedynie opcję rozmów tekstowych, nie przyjmuje ani nie inicjuje bezpośrednich połączeń TCP/IP, a cała komunikacja przechodzi przez serwer, gdzie można ją archiwizować.

Typowe komunikatory internetowe mają jednak dwie wady. Po pierwsze, wiadomości wewnętrzne firmy przechodzą przez infrastrukturę usługową firm trzecich, która nie zawsze zapewnia poufność oraz dostępność usługi. Po drugie, zarówno usługa, jak i aplikacja nie są przystosowane do pracy w firmie.

Jednymi z nielicznych wyjątków stały się specjalizowane komunikatory internetowe, związane z jakąś grupą usług świadczonych firmom. Taką usługą jest na przykład Europejska Giełda Transportowa i połączony z nią komunikator Trans.

Gadu dla firmy

Niektóre firmy decydują się na uruchomienie własnego serwera XMPP. Protokół ten jest sprawdzony, także w komercyjnych wdrożeniach na szeroką skalę. Korzysta z niego np. Google Talk. Pochodnym XMPP jest komunikator Tlen. Na rynku jest dość dużo serwerów XMPP, od komercyjnych (Oracle Sun Java System Instant Messaging), przez kompletne środowiska komunikacji open source (Citadel), aż po specjalizowane serwery (np. jabberd2). Wśród aplikacji klienckich najczęściej wymienia się Mirandę, JAJC, AQQ czy Pandion, opracowano również "klienta" w języku Java i webowego.


TOP 200