Komunikacja w erze postpandemicznej – badanie Computerworld

Praca zdalna stosowana była w przedsiębiorstwach na długo przed pandemią COVID-19, choć zasadniczo dotyczyła wąskiej grupy zawodów i branż. Globalne zagrożenie dla zdrowia przyczyniło się do gwałtownej, a przy tym masowej zmiany modelu świadczenia pracy. Pracownicy mieli pozostać w domach, a wielu z nich, mimo niewielkiego już ryzyka, nadal pracuje zdalnie lub hybrydowo.

Redakcja Computerworld przeprowadziła badanie, którego celem było znalezienie odpowiedzi jak pandemia COVID-19 wpłynęła na korzystanie z narzędzi komunikacyjnych w firmach? Czy wideorozmowy i wideokonferencje zdominowały lub wyparły tradycyjne formy komunikacji w kontaktach z współpracownikami, kontrahentami i klientami? W końcu, jak w erze post pandemicznej wygląda komunikacja w firmach? Oto najważniejsze wnioski.

Komunikacja w erze postpandemicznej – badanie Computerworld

Nowy model pracy

Zmiana modelu pracy postawiła przed działami IT szereg nowych wyzwań, z którymi te w trybie pilnym musiały się zmierzyć. Jednym z nich było zapewnienie warunków świadczenia pracy na odległość, w tym udostępnienie pracownikom narzędzi umożliwiających sprawną komunikację wewnątrz firmy i poza nią.

Na fali COVID-19 aż 39% organizacji zdecydowało się wdrożyć szereg nowych rozwiązań komunikacyjnych. 23% firm również poczyniło inwestycje w tym obszarze, choć podjęte działania nie były bezpośrednio związane z oddelegowaniem pracowników do pracy zdalnej lub hybrydowej. Co warte odnotowania, zdecydowana większość wdrożeń zakończyła się sukcesem, a tylko nieliczne z prowadzonych naprędce inwestycji okazały się chybione.

Komunikacja w erze postpandemicznej – badanie Computerworld

Aby zapewnić pracownikom wymagane środki komunikacji, 80% organizacji zakupiło nowe laptopy z oprogramowaniem do wideorozmów i wideokonferencji, a 40% różnego rodzaju narzędzia do prowadzenia spotkań na odległość. 31% firm zmodernizowało w ostatnim czasie swoje sale konferencyjne i ich wyposażenie. Jednocześnie z badania wynika, że potrzeby pandemiczne zostały w pełni zaspokojone, bowiem listę planowanych działań w obszarze komunikacji otwierają inwestycje w sieci Wi-Fi 6 oraz 5G (73% wskazań) oraz w rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa (39%).

KOMENTARZ EKSPERCKI

Badanie potwierdziło duże korzyści biznesowe, wynikające ze stosowania zdalnej komunikacji wideo, gdy obecnie, w epoce post-covidowej, część firm zastanawia się nad powrotem pracowników do biura. Wnioski z badania wskazują, że nawet jeśli spotkania wideo na odległość nie wyparły tradycyjnych form komunikacji, to na pewno zmieniły zasady komunikowania się w biznesie, a także rozszerzyły wachlarz możliwych sposobów porozumiewania się. 69% uczestników badania zauważyło, że połączenia wideo ograniczyły podróże, oszczędzając czas i pieniądze. Z kolei 41% przedstawicieli dużych firm i korporacji przyznało, że dzięki szerszemu wykorzystaniu komunikacji wideo spotkania rozpoczynają się o czasie i są bardziej konstruktywne. Kolejne 59% osób z tej grupy potwierdza, że w spotkaniach uczestniczy większa liczba osób.

62% ankietowanych firm udostępnia swoim pracownikom oprogramowanie do pracy grupowej, co stwarza możliwość współpracy osób wykonujących pracę według różnych modeli – stacjonarnym, zdalnym czy hybrydowym, a także uczestnictwo w projektach z dowolnego miejsca na Ziemi. Aż 71% spośród ankietowanych organizacji korzysta zaś z Microsoft Teams do prowadzenia spotkań hybrydowych. Tu warto wspomnieć, że narzędzia Microsoft 365, w skład których wchodzi Teams, umożliwiają nie tylko prowadzenie telekonferencji, ale także łączą inne usługi, tworząc zintegrowane środowisko do pracy grupowej. Dodatkowo, Platforma Microsoft 365, dostępna w Plusie, działa zarówno w chmurze, jak i na komputerach, tabletach i smartfonach, niezależnie od systemu operacyjnego. W połączeniu z szybką technologią 5G komunikacja pomiędzy pracownikami może przebiegać niemal w taki sposób, jakby widywali się na „żywo”. Te, i inne wynikające z badania korzyści, to konkretne argumenty biznesowe za wdrożeniem usług Unified Communication, których ofertę Plus systematycznie rozwija.

Spotkania online

Wideorozmowy i wideokonferencje, choć zmieniły zasady porozumiewania się między ludźmi, raczej nie zdominowały i nie wyparły tradycyjnych form komunikacji. Takiego zdania było 35% uczestników badania. Kolejne 38% ankietowanych wyraziło bardziej stosowane podejście do tej kwestii sugerując, że połączenia wideo doskonale uzupełniły wachlarz dostępnych środków kontaktu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Choć dzisiaj wiele osób przyznaje, że w biznesie nic nie zastąpi kontaktów osobistych, szczególnie w odniesieniu do pierwszego kontaktu, to w wielu przypadkach spotkania wideo online przynoszą wiele dobrego w komunikacji ze współpracownikami, kontrahentami i klientami.

Komunikacja w erze postpandemicznej – badanie Computerworld

69% uczestników badania zauważyło, że połączenia wideo ograniczyły podróże, oszczędzając czas i pieniądze. Z kolei 41% przedstawicieli dużych firm i korporacji przyznało, że dzięki szerszemu wykorzystaniu komunikacji wideo spotkania rozpoczynają się o czasie i są bardziej konstruktywne. Kolejne 59% osób z tej grupy jednocześnie zauważyło, że w spotkaniach uczestniczy większa liczba osób.

Komunikacja w erze postpandemicznej – badanie Computerworld

Z badania wynika, że do prowadzenia spotkań hybrydowych aż 71% organizacji korzysta z Microsoft Teams. Darmowa subskrypcja dla szkół i edukacji oraz długi okres próbny dla firm w okresie pandemii przyczyniły się do szerokiej adopcji tego narzędzia na rynku. Dużą popularnością wśród firm cieszą się także Zoom (11%) oraz narzędzi komunikacyjne od Google (9%).

Zintegrowana komunikacja

Pandemia COVID-19 ujawniła niebagatelne znaczenie komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. W ten kontekst doskonale wpisują się rozwiązania z zakresu zintegrowanej komunikacji (Unified Communication), które w ramach jednej platformy łączą różnego rodzaju usługi i funkcje komunikacyjne. Z rozwiązań UC korzysta dzisiaj 63% dużych i tylko 35% małych i średnich firm, choć te drugie wyraźnie próbują nadrabiać zaległości. 13% MŚP planuje wdrożenie rozwiązań UC w nieodległej przyszłości.

To bardzo dobra inwestycja, bowiem aż 77% ankietowanych dostrzega biznesowe korzyści z wdrożenia platformy UC. W ich ocenie nowoczesne, zintegrowane narzędzia komunikacji usprawniają przepływ informacji oraz kontakty ze współpracownikami. Kolejne 63% uczestników badania jest zdania, że rozwiązania zintegrowanej komunikacji zwiększają mobilność pracowników, w tym na potrzeby pracy zdalnej. Dokładnie połowa (50%) respondentów chwali sobie platformę UC za możliwość wyboru najlepszej dla danej sytuacji formy komunikacji.

Komunikacja w erze postpandemicznej – badanie Computerworld

Wśród najbardziej pożądanych funkcji zintegrowanej komunikacji, aż 93% ankietowanych wskazało na możliwość przesyłania plików. W ocenie uczestników badania warto zwrócić uwagę także na współdzielone kalendarze, książkę adresową i zasoby (90%) oraz możliwość prowadzenia rozmów i konferencji wideo (83%). Wysoko na liście przydatnych, choć niekoniecznie kluczowych funkcji znalazły się natomiast statusy obecności oraz możliwość nagrywania rozmów telefonicznych i spotkań wideo.

O badaniu

Komunikacja w erze postpandemicznej – badanie Computerworld

Badanie Computerworld „Komunikacja w erze postpandemicznej” zostało przeprowadzone w styczniu 2023 roku na grupie ponad 100 przedsiębiorstw i instytucji publicznych, z których 46% sklasyfikowano jako duże podmioty. Pozostałe 54% małych i średnich organizacji zatrudniało między 80 a 249 pracowników.

Badane podmioty wywodziły się z różnych sektorów gospodarki. Najliczniej reprezentowane były firmy informatyczne (12%), instytucje sektora finansowego (11%) oraz edukacji (11%). Do wypełnienia ankiet zaprosiliśmy także osoby zatrudnione w podmiotach administracji publicznej i służbach mundurowych (25%). Na pytania odpowiadały osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z IT (96%).

Pełna wersja raportu „Komunikacja w erze postpandemicznej” dostępna jest do pobrania tutaj.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]