Klucz do kariery w IT

„Tworzymy laboratoria komputerowe, przygotowujemy wykłady, współfinansujemy publikacje i konferencje naukowe, organizujemy staże i praktyki. Pomagamy w lepszym przygotowaniu młodych ludzi do wejścia w świat zawodowy. Współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkołą Zarządzania w Opolu i wciąż realizujemy kolejne projekty. Dzięki temu w trakcie roku absolwenci mogą liczyć na kilkanaście miejsc w BPSC ramach programów praktyk lub staży” – komentuje Franciszek Szweda.

Studenci wysoko oceniają swoje kompetencje

Według raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy”, studenci i absolwenci wysoko oceniają swoje kwalifikacje osobiste – aż 51% uważa, że ich umiejętność uczenia się nowych rzeczy jest wysoka. Kolejne miejsca w hierarchii posiadanych kompetencji, określanych jako wysokie, zajmują: logiczne myślenie i analiza faktów, komunikatywność, wyszukiwanie oraz analiza informacji, a także wyciąganie wniosków, samoorganizacja pracy, współpraca w grupie.

Jak jednak zauważa Franciszek Szweda, nie można określić umiejętności absolwentów jedną oceną – daje się zauważyć coraz większe umiejętności techniczne i technologiczne u młodych ludzi, związane z informatyką, często wykraczające poza profil kończonych kierunków studiów. Zapewne wynika to z powszechnej wiedzy czerpanej z internetu i tendencji do samokształcenia. Widoczny jest także pozytywny wpływ powszechnego dostępu do Internetu, wymiany poglądów na portalach społecznościowych, forach itp.

Według wiceprezesa BPSC, martwi coraz niższa wiedza podstawowa i ogólna związana z przedmiotem studiów, zwłaszcza ta związana z logiką i matematyką, co dla stanowisk programisty i projektanta jest niezwykle ważne.

Specjalizacja przepustką do kariery

Znalezienie dobrego absolwenta na stanowisko konsultanta o profilu ściśle technologicznym, związanym z produkcją, nie jest proste. Istnieje tu podobna sytuacja jak na rynku inżynierów zatrudnianych w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym. Wydaje się, że te kierunki w dalszym ciągu są kuźnią dobrych absolwentów, jedyny problem to słabe zainteresowanie nimi młodych ludzi.

W przypadku przedsiębiorstw takich jak BPSC SA, kluczem do aplikowania do firmy i osiągnięcia zawodowego sukcesu jest zatem specjalizacja, szczególnie w obszarze nauk ścisłych, np. matematyki.


TOP 200