Kiedy mowa zmienia się w tekst

Kolejne placówki służby zdrowia wdrażają system rozpoznawania i zamiany mowy na tekst. Dla lekarzy to 2-3-krotne przyspieszenie wykonywania pracy.

Mogę teraz robić opisy badań diagnostycznych bez pomocy sekretarki. To główna zaleta systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst. Wcześniej nagrywałem opisy badań na dyktafon i dawałem do spisania sekretarce.

Lek. med. Mariusz Chojnacki, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Firma Unikkon Integral od kilku lat rozwija - przy współpracy z lekarzami - system MagicScribe Medical. To narzędzie rozpoznające mowę polską i zamieniające ją na tekst z taką skutecznością, że możliwe stało się jego wykorzystanie w placówkach medycznych i diagnostycznych.

Pierwsze koty za płoty

System MagicScribe Medical został wdrożony w pięciu przychodniach i szpitalach oraz przetestowany przez kilka innych placówek. Pierwsze wdrożenie odbyło się w centrach diagnostycznych firmy Euromedic Diagnostics, która zakupiła licencje do 18 centrów. "Podczas wdrożenia pomagaliśmy firmie dostarczającej rozwiązanie w zakresie stworzenia słownika terminologii wykorzystywanej w opisywaniu badań CT, MR, RTG i PET-CT. Zdecydowaliśmy się na szybkie wdrożenie systemu w naszych placówkach diagnostycznych, tym bardziej że skuteczność rozpoznawania mowy rosła w miarę upływu czasu. W chwili obecnej system może być swobodnie wykorzystywany przez lekarzy" - wspomina Kamil Olszówka, dyrektor IT w Euromedic Diagnostics. I dodaje, że wykorzystanie systemu znacznie skraca czas od badania do wydania opisu pacjentowi.

Praca lekarzy - po wdrożeniu w Euromedic Diagnostics systemu rozpoznawania i zamiany mowy na tekst - stała się 2-3 razy szybsza. Obecnie system jest wdrożony w 18 z 24 lokalizacji w Polsce. Początkowo działał na sprzęcie różnych producentów. Do wykorzystania systemu nie potrzeba dodatkowego sprzętu poza komputerem, słuchawkami i mikrofonem. "Od miesiąca prowadzone są testy nowej wersji oprogramowania z wykorzystaniem mikrofonów PHILIPS speech mike, rekomendowanych przez producenta systemu, które są częściej wykorzystywane przez lekarzy. Ten sprzęt będziemy dalej wdrażać w placówkach w całej Polsce" - wyjaśnia Kamil Olszówka. W planach jest też wdrożenie systemu w pozostałych sześciu centrach diagnostycznych. Euromedic planuje też integrację MagicScribe Medical z innymi systemami, w tym z wewnętrznym systemem radiologicznym.

O wdrożeniu systemu myśli również warszawski Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka - pierwszy duży publiczny ośrodek, w którym dokonano testów systemu. W 2010 r. system był tam testowany przez Pracownię Rezonansu Magnetycznego i Pracownię Immunologii w Zakładzie Patologii. Placówka liczy, że przy stałym użytkowaniu MagicScribe mógłby wspomóc IPCZD w usprawnieniu procesu opisu wyników badań i pozwoliłby na skrócenie czasu oczekiwania na wynik, generowanie niektórych wyników jeszcze w trakcie realizacji badania i zmniejszenie ilości dokumentacji papierowej. Dlatego Centrum Zdrowia Dziecka chce brać udział w kolejnych testach systemu.


TOP 200