Kandydaci na prezydenta a sprawa 5G

Klub Jagielloński, konserwatywny think tank, poprosił kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP o wypełnienie ankiety, w której pytał o pomysły na sprawowanie urzędu, rolę prezydenta w ustroju państwa oraz podejście do bieżących kwestii społeczno-gospodarczych. Jedno z pytań dotyczyło rozwoju technologii 5G w Polsce we współpracy z Chinami.

Think-tank sformułował pytanie następująco: „Nowy standard sieci komórkowej – 5G – jest tematem łączącym technologię i politykę międzynarodową. Służby części naszych zachodnich sojuszników zwracają uwagę na technologiczną dominację chińskich firm powodującą zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Z drugiej strony, wykluczenie ich może spowolnić rozwój i znacząco podnieść jego koszty. Czy będąc prezydentem będzie Pan popierał działania na rzecz wykluczenia chińskich firm z budowy sieci 5G w Polsce?”

Niestety, z ankiety Klubu Jagiellońskiego nie dowiemy się, jakie zdanie na temat rozbudowy sieci 5G we współpracy z Chinami ma wszystkich jedenastu kandydatów, łącznie z urzędującym prezydentem. Odpowiedzi udzieliło bowiem tylko czterech uczestników kampanii. Cytujemy je poniżej, w kolejności alfabetycznej.

Zobacz również:

Krzysztof Bosak – 5G na najlepszych warunkach

Kandydat Konfederacji uznał, że w sprawie rozwoju sieci 5G Polska powinna prowadzić politykę wielotorową i wybrać tego partnera, z którym uda się wynegocjować najlepsze warunki. Zgodził się, że nawiązanie współpracy w tej sprawie z Chinami wymagałoby ostrożności, a jednocześnie uznał za niedopuszczalną sytuację technologicznego i politycznego uzależnienia od Stanów Zjednoczonych, w jakiej jego zdaniem obecnie znajduje się Polska. Odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa samej technologii i jej wpływu na zdrowie mieszkańców:

W kontekście 5G kolejną kwestią jest zagadnienie medycznego bezpieczeństwa nowej technologii. Nie powinniśmy tutaj wierzyć na słowo zagranicznym badaniom ani obiegowej opinii. Należy przeprowadzić w Polsce niezależne, rzetelne badania i podejmować decyzje w oparciu o pełną wiedzę.

Władysław Kosiniak-Kamysz – 5G rozwijajmy zdroworozsądkowo

Przedstawiciel ludowców nie odniósł się do pytania bezpośrednio, podkreślił jednak, że 5G należy wprowadzać w sposób „zdroworozsądkowy”, gwarantujący bezpieczeństwo obywateli.

Wdrożenie sieci 5G to wielka szansa dla wielu polskich firm stwarzająca niedostępne często wcześniej możliwości rozwoju. Będąc Prezydentem RP zrobię wszystko, aby importowana do nas technologia nie była zagrożeniem, a dawała realną szanse na podniesienie poziomu technologicznego polskich firm

- zapowiedział.

Szymon Hołownia – 5G we współpracy z Unią

Hołownia, powołując się na przykłady zagraniczne (jednak bez podania konkretów), dowodził, że współpraca z chińskim kapitałem jest obarczona ryzykiem utraty kontroli nad sektorami gospodarki o strategicznym znaczeniu dla państwa, takimi jak telekomunikacja. W jego ocenie Chiny należy traktować jako rywala i – w porozumieniu z pozostałymi krajami UE – chronić rynek przed ich zakusami, zarówno na poziomie gospodarczym, jak i politycznym (poprzez kształtowanie wspólnej polityki):

Polska musi rozwijać technologię 5G we współpracy z unijnymi partnerami. Powinno to być częścią wspólnej unijnej agendy cyfrowej. Technologia ta powinna być wdrażana w zgodzie z podstawowymi unijnymi wartościami, takimi jak poszanowanie prywatności użytkowników i prawa do zapomnienia w sieci.

Rafał Trzaskowski – 5G warunkiem postępu

Kandydat Koalicji Obywatelskiej uznał wdrożenie 5G za wymóg uczestnictwa kraju w postępie technologicznym, zaznaczając przy tym, że proces ten nie może zagrażać bezpieczeństwu i prywatności obywateli. W zakresie wprowadzenia ewentualnych ograniczeń zasygnalizował konieczność uzyskania stosownych rekomendacji, wydanych na przykład przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że wszelkie decyzje w tym zakresie muszą być podejmowane w zgodzie i spójności z polityką unijną:

To cała Unia Europejska – a więc także i Polska – musi podjąć decyzje w sprawie ewentualnych ograniczeń dla transferu technologii chińskich. W interesie Unii, ale też jak i Polski jest również to, żeby także nasze firmy były światowymi liderami w rozwijaniu i produkcji technologii teleinformatycznych.

Pełna treść odpowiedzi kandydatów jest dostępna na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego.


TOP 200