Jakie są bariery popularyzacji SD-WAN na polskim rynku

Jak technologia SD-WAN jest odbierana przez polskie firmy i jakie są główne bariery hamujące jej popularyzację? Na takie pytania odpowiadają wyniki ankiety przeprowadzonej przez Computerworld w październiku 2020 roku.

Systemy sieciowe, a w szczególności infrastruktura sieci rozległych ewoluuje w kierunku rozwiązań sterowanych programowo. Zdaniem większości specjalistów, w dającej się przewidzieć przyszłości jest to nieuniknione i sieci takie jak SDN oraz SD-WAN staną się powszechnie wykorzystywanym standardem, a systemy oparte na klasycznej architekturze zaczną zanikać. Według IDC, SD-WAN to obecnie najszybciej rosnący segment rynku sieciowego i w ciągu około 2 lat z technologii tej zacznie korzystać średnio 95% przedsiębiorstw na świecie. Prognozy te są na razie podtrzymywane przez analityków IDC mimo, chwilowego ich zdaniem, zmniejszenia inwestycji w modernizację systemów sieciowych spowodowanego przez pandemię i recesję gospodarczą.

Liczby prezentowane przez firmy analityczne różnią się, ale ogólnie przewidują szybką popularyzację technologii SD-WAN. Gartner przewiduje, że 60% wszystkich firm na świecie wdroży SD-WAN do 2024 roku, a Futuriom prognozuje, iż rynek narzędzi i oprogramowania SD-WAN będzie rósł w imponującym tempie 33% rocznie do 2022 roku.

Zobacz również:

  • Wyjaśniamy czym jest SD-WAN i jakie są zalety tego rozwiązania

Według IDC, pandemia przyczyniła się do spadku przychodów w segmentach tradycyjnych elementów sieci, takich jak przełączniki Ethernet (spadek o 3,6%) oraz sprzęt do obsługi bezprzewodowych sieci LAN (2,3%). W przypadku SD-WAN roczna stopa wzrostu wciąż jest na plusie, ale do marca 2020 roku wynosiła 40%, a w czerwcu spadła do zaledwie około 1%.

Infrastruktura sieciowa to podstawowy element każdego systemu IT mający duży wpływ na niezawodne i efektywne działanie biznesu. Ale inwestycje w jej budowę z reguły są duże i obliczone na długoletni zwrot poniesionych kosztów.

Dlatego też proces przemian będzie trwał lata. Ale już obecnie widać znaczącą popularyzację technologii SDN w firmowych centrach danych. Jeśli chodzi o SD-WAN to rozwiązania takie są szeroko wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych, a w nieco mniejszym stopniu również w infrastrukturze telekomunikacyjnej przedsiębiorstw.

Jakie są zalety SD-WAN, bariery hamujące popularyzację tej technologii oraz plany jej wdrożenia w polskich firmach – na te pytania odpowiedź dają wyniki ankiety przeprowadzonej przez Computerworld wśród menedżerów i specjalistów zajmujących się sieciami w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.

Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2020 roku. Udział w nim wzięło 108 firm z różnych branż i o różnej strukturze, od przedsiębiorstw mających 1-4 oddziałów do firm, których infrastruktura sieciowa obsługuje 50 lub więcej lokalizacji.

Wszyscy doceniają zalety technologii SD-WAN, ale do jej wdrożenia podchodzą z rezerwą

Opinie na temat technologii programowego sterowania siecią są jednoznacznie pozytywne. Praktycznie wszystkie wymienione w ankiecie funkcje i cechy SD-WAN zostały wysoko ocenione. Najwyższe noty (w skali ocen 1-5) uzyskały niezawodność infrastruktury (4,3) oraz możliwość zapewnienia bezpieczeństwa (4,24). Inne zalety uzyskały oceny ok. 4, a poniżej tego poziomu z wynikiem 3,89 pkt. znalazła się tylko możliwość integracji funkcji mobilnych i pracy zdalnej z firmowym systemem IT.

SD-WAN to kluczowa technologia dla firm, które wymagają lepszej wydajności i bezpieczeństwa sieci niż są w stanie zapewnić systemy wykorzystujące łącza VPN.

Główne bariery popularyzacji SD-WAN

Jako największą barierę hamującą wdrożenia SD-WAN 42% ankietowanych uważa wysokie koszty wdrożenia. W tym licencji na oprogramowanie sterujące pracą sieci rozległej (26% odpowiedzi) oraz modernizacji infrastruktury sieciowej (16%).

Z badania można jednak wyciągnąć wniosek, że najważniejsze przyczyny hamujące wdrożenia SD-WAN w polskich przedsiębiorstwach to ograniczona wiedza dotycząca tej technologii oraz przyzwyczajenie do stosowanych od lat rozwiązań i dobrze znanej architektury systemów sieciowych. Widać rezerwę w stosunku do korzystania z modeli subskrypcyjnych, rozwiązań chmurowych oraz usług zarządzania świadczonych przez niezależne firmy, które mogą istotnie ułatwić wdrożenia i uzupełnić braki wiedzy o funkcjach i możliwościach, jakie oferuje technologia SD-WAN.

Jakie są bariery popularyzacji SD-WAN na polskim rynku

88% ankietowanych firm zdecydowało się na samodzielne zarządzanie infrastrukturą sieciową, a 31% z nich wdrożyło ją własnymi siłami. Zaledwie 12% skorzystało z usług zarządzania świadczonych przez niezależne firmy.

Jednocześnie tylko 21% ankietowanych zadeklarowało, że dobrze wie czym jest SD-WAN i czym różni się od innych rozwiązań sieciowych. A aż 79% przyznaje, że nie zna tej technologii lub ma tylko ogólną wiedzę na jej temat.

Ograniczona wiedza utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji i powoduje, że stereotypy i przyzwyczajenia są ich podstawową przesłanką. W dobie szybko rozwijających się technologii może to mieć negatywny wpływ na biznes zwłaszcza, że tylko 8% firm jest w pełni zadowolona z działania infrastruktury sieciowej i nie widzi żadnych problemów, które skłaniałyby do jej modernizacji.

Zbyt mały budżet IT może być oczywiście problemem, ale należy pamiętać, że na rynku dostępne są oferty subskrypcyjne i usługi świadczone w chmurze, które pozwalają na istotne ograniczenie przynajmniej początkowych kosztów inwestycji. Oprócz tego, kalkulacja powinna uwzględniać potencjalne zyski. Nie jest łatwo ją przeprowadzić, bo wymaga oszacowania wielu parametrów takich jak zyski ze zwiększenia niezawodności i wydajności systemu, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz dostępności aplikacji i stron webowych itd. Bez profesjonalnej wiedzy na temat konkretnych rozwiązań SD-WAN trudno jest taką analizę przeprowadzić i praktycznie ocenić potencjalny zwrot z inwestycji ROI.

Oprócz tego większość ankietowanych uważa, że kompetencje pracowników działu IT nie stwarzają żadnych problemów. Obawy z tym związane wskazuje zaledwie 9% ankietowanych. To optymistyczne przekonanie możne wypływać właśnie z ograniczonej wiedzy o technologiach programowego sterowania siecią. Migracja do SD-WAN wymaga intensywnych szkoleń i przekwalifikowania wielu specjalistów zajmujących się siecią głównie w kierunku umiejętności programowania, a to oznacza dodatkowe koszty. Trzeba przyznać, że wdrożenie i utrzymywanie SD-WAN nie jest prostym zadaniem.

Koszty wdrożenia można jednak ograniczyć korzystając z dostępnych na rynku ofert usługowych i umiejętności oraz wiedzy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którymi z zasady dysponują usługodawcy. To jednak wymaga zmiany mentalności i koncentracji na klasycznym modelu, w którym system jest wdrażany i zarządzany wyłącznie przez własny dział IT.

Z wyników ankiety można wyciągnąć ogólny wniosek adresowany do dostawców oprogramowania i usług SD-WAN, że niezbędne jest zwiększenie wysiłków mających na celu edukację i zwiększenie wiedzy dotyczącej tej technologii wśród menedżerów i specjalistów zajmujących się firmowymi sieciami. Tylko wówczas będzie można zmniejszyć ich rezerwę w stosunku do nowoczesnych technologii i rozwiać wiele wątpliwości często związanych z przyzwyczajeniami i stereotypami.

Jakie są bariery popularyzacji SD-WAN na polskim rynku

Gdzie SD-WAN znajduje zastosowania

Jak wynika z badania Computerworld, popularność SD-WAN zależy od liczby oddziałów, które obejmuje infrastruktura sieciowa. Technologią tą najbardziej zainteresowane są firmy mające ponad 50 lokalizacji, a najmniej, przedsiębiorstwa o niskim stopniu rozproszenia mające tylko 1-4 oddziały.

To naturalne zjawisko. Zarówno w Polsce jak i na świecie we wdrożeniach SD-WAN przodują duże firmy, na przykład telekomunikacyjne, a także międzynarodowe korporacje o silnie rozbudowanej strukturze oddziałów, filii i partnerów biznesowych.

Nie oznacza to, że technologia SD-WAN jest zarezerwowana tylko dla dużych korporacji. W ich przypadku łatwiej jest co prawda przeprowadzić analizę kosztów i zysków biznesowych i zaplanować wdrożenie, ale możliwe jest to w każdej firmie. W mniejszych firmach, które nie są zbytnio przywiązane do klasycznych modeli infrastruktury sieciowej wdrożenie SD-WAN w oparciu o modele usługowe może być dobrym i korzystnym rozwiązaniem.

Dlatego ostateczny wniosek z badania Computerworld jest jeden: warto głębiej niż dotąd zainteresować się nowymi rozwiązaniami by ocenić czy ich wdrożenie może przynieść korzyści już teraz czy warto jeszcze zaczekać na dalszy rozwój technologii.

 

Więcej szczegółowych informacji o wynikach

badania przeprowadzonego przez Computerworld

można znaleźć w bezpłatnym raporcie

,,SD-WAN NA POLSKIM RYNKU"

 

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200