Jakie dane, takie decyzje czyli BI w praktyce

Systemy Business Intelligence w ostatnich latach plasują się w czołówce priorytetów większości menedżerów. Im bardziej złożony model działalności i trudne otoczenie biznesowe, tym bardziej wysublimowane oczekiwania względem rozwiązań analitycznych.

Jakie dane, takie decyzje czyli BI w praktyce
Systemy analityki biznesowej są w praktyce coraz tańsze i łatwiej dostępne. Proste systemy analityczne zdobywają popularność w coraz mniejszych firmach i coraz mniej typowych zastosowaniach. Natomiast większym organizacjom proste modele analityczne i zestawienia już nie wystarczają. Biznes staje się coraz bardziej wyrachowany, a o rozwiązaniach analitycznych mówi się, że pozwalają na maksymalizację efektywności organizacji i minimalizację kosztów. Owszem, ale tylko jeśli wdrożenie BI zakończy się sukcesem, a firma zadba o jakość informacji, które zasilają system analityczny.

Jednak wiele firm nawet po wdrożeniu rozwiązania klasy Business Intelligence boryka się z fundamentalnymi problemami dotyczącymi źródeł analizowanych danych oraz jakości informacji. Tymczasem projekt wdrożenia systemu BI już na początku jest skazany na niepowodzenie, jeśli w procesie analizy jakości danych oraz ostatecznego wyboru nie będą uczestniczyć użytkownicy biznesowi.

Zobacz również:

  • Jak system ERP może usprawnić i zautomatyzować pracę w firmach świadczących usługi

Strategiczne czy nie?

Systemy Business Intelligence to często rozwiązania strategiczne i wykorzystywane do podejmowania najważniejszych decyzji. W kompleksowy sposób ułatwiają gromadzenie i przetwarzanie relatywnie prostych danych pochodzących z różnych źródeł w informacje, które następnie mogą być wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Jako takie rozwiązania BI ułatwiają podejmowanie decyzji, opierając się na faktach niedostrzegalnych gołym okiem. Jakość tych decyzji zależy jednak w dużej mierze od jakości danych załadowanych do oprogramowania analitycznego. Tymczasem korporacyjne strategie wykorzystania możliwości oferowanych przez analitykę biznesową należą do rzadkości. Z rozbudowanych analiz korzystają często przypadkowe osoby. Zdarza się, że w firmach brakuje spójnej polityki choćby w zakresie integracji informacji czy dostępu do nich. W efekcie w jednej organizacji funkcjonuje kilka rozwiązań analitycznych, często bazujących na różnych zestawach informacji i generujących trudne do porównania zestawienia. Jeszcze dwa lata w dwóch na trzy firmy jednocześnie wykorzystywane było od 3 do 5 rozwiązań z zakresu analityki biznesowej. Obsługiwały one różne jednostki organizacyjne lub były wykorzystywane do innych celów. Należy się spodziewać, że obecnie odsetek ten może być nieznacznie mniejszy. Firmy są zmuszane do konsolidacji i standaryzacji środowisk IT, m.in. wskutek nacisków na zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200