Jakie dane, takie decyzje czyli BI w praktyce

Warto jednak mieć świadomość, że system BI to nadal tylko narzędzie wspierające biznes. Czego więc można po nim oczekiwać? To zależy od stopnia zaawansowania systemu oraz jakości wybranych zestawień. Przede wszystkim oczekiwać można skondensowanej wiedzy na temat konkretnych procesów zachodzących w obrębie organizacji bądź jej otoczenia. Jednak tylko od użytkowników oprogramowania zależy, czy i w jaki sposób wiedza ta zostanie wykorzystana. W trzech na cztery przypadki pierwsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy BI dostrzegalne są dopiero po ponad roku. Z analiz brytyjskiej firmy Kognitio wynika również, że statystycznie aż w 88% zrealizowanych projektów wdrożenia systemów analitycznych działy biznesowe w niewystarczający sposób zdefiniowały własne oczekiwania względem rozwiązań BI. Błędnie zakładano, że odpowiedzialność za przygotowanie wymagań funkcjonalnych w całości przejmie departament IT. W dużej mierze jest to efekt braku koordynacji i jasnych oczekiwań względem systemów BI.

BI na wyrost

Paradoksalnie na przeszkodzie do popularyzacji rozwiązań analitycznych w organizacji często staje niewłaściwa kultura pracy. Trudno przeciwstawić się przyzwyczajeniom związanym choćby z próbami prowadzenia rozbudowanych analiz w arkuszach kalkulacyjnych, jeśli potencjalnym użytkownikom systemu BI nikt nie przedstawi nowego rozwiązania, sposobu jego obsługi, a wreszcie - jego praktycznych zalet. Istnieje również wyraźna tendencja do wdrażania rozwiązań na wyrost. Często na zakup rozbudowanego rozwiązania klasy BI decydują się firmy, którym wystarczyłoby rozwiązanie wspierające zarządzanie informacjami biznesowymi. Można wręcz odnieść wrażenie, że zbyt często mówi się o funkcjach najbardziej zbliżonych do użytkowników - interfejsie, obsłudze urządzeń mobilnych czy predefiniowanych raportach - zapominając o rzeczywistych potrzebach organizacji w zakresie raportowania.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy BI:

- ujednolicenie informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji na różnych szczeblach organizacji,

- usprawnienie procesów planowania strategicznego popartego rzeczywistymi informacjami,

- większa szybkość dostępu do informacji i podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym,

- łatwiejszy dostęp do wiedzy dotyczącej działalności organizacji i jej otoczenia,

- możliwość łatwiejszego prognozowania skutków działań podejmowanych przez własną organizację oraz konkurentów.


TOP 200