Jak rozmawiać z CFO o chmurze?

Komentarz

Debata zorganizowana przez Computerworld "Cloud computing dla CFO", w której brałem udział stała się dla mnie bardzo interesującym doświadczeniem. Przede wszystkim jej pomysł: dyskusja o chmurze obliczeniowej z dyrektorami finansowymi różnych organizacji to znak, jak bardzo zmieniła się rola dyrektora finansowego w firmie.

Przede wszystkim jednak dyskusja w tym gronie przyniosła mi kilka refleksji.

Ewidentnie koncept chmury obliczeniowej, jako takiej dotarł już do CFOs i ogólnie poziomu CXO w przedsiębiorstwie. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w firmie zdają sobie sprawę, że istnieje nowe narzędzie, które umożliwia zmianę modelu biznesowego korzystania z IT.

Wejście w szczegółową dyskusję na temat korzyści i ograniczeń modelu chmury pokazało jednak, że definicja "chmury" jest dla CFOs mało klarowna - każdy postrzega cloud w nieco odmienny sposób - niektórzy widza go jako metodę na przeniesienie podstawowych zastosowań business productivity/information worker - typu email czy serwery poczty, inni patrzą na to jako narzędzie adresowane tylko i wyłącznie do konsumentów i sektora SMB.

"Chmura" postrzegana jest dziś przez CFOs przede wszystkim, jako chmura publiczna - co jest bardzo dobrym znakiem, gdyż właśnie ta platforma niesie ze sobą największe możliwości obniżenia TCO. Z drugiej strony jednak, tak jednostronne spojrzenie na chmurę powoduje że pojawia się wrażenie, iż chmura jest rozwiązaniem zero jedynkowym - czyli albo całość IT on premise albo na serwerach dostawców takich jak Microsoft. To powoduje oczywiście dużą ostrożność w planowaniu adopcji cloud computingu, ponieważ CFOs zakładają, że powoduje to automatycznie przeniesienie systemu ERP czy innych strategicznych systemów w przedsiębiorstwie poza firmę, a to rodzi wiele obaw związanych z ochrona danych i poufnością.

Koncept chmury prywatnej, a zwłaszcza model hybrydowy (chmura publiczna + prywatna), który pozwala połączyć zalety biznesowe chmury publicznej z maksymalnym wykorzystaniem istniejących w przedsiębiorstwach data centers jest wciąż bardzo nowy i z pewnością nasza branża musi cały czas podkreślać, że tak właśnie wygląda wizja "chmury".

Przemysław Szuder, dyrektor operacyjny Microsoft, p.o. dyrektor finansowy

"Najpierw powinniśmy ustalić, co rozumiemy pod pojęciem cloud computing. Moim zdaniem, dostawcy ukrywają pod nim bardzo szeroki zakres usług. To nadal nie jest przejrzysty termin".

Marzena Bednarczyk z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

"Pytam, jaki będzie koszt korzystania z aplikacji czy infrastruktury w modelu usługowym za kilka, kilkanaście lat? Dzisiaj przejście na model cloud może być uzasadnione finansowo, ale jaką mam pewność, że gdy firma wyniesie znaczną część IT w chmurę, to za jakiś czas opłaty za korzystanie z tego rozwiązania nie zostaną podniesione do absurdalnie wysokiego poziomu?"

Siergiej Krasulenko z ISD Polska

"Systemy operacyjne w naszej firmie bardzo często stanowią o naszej przewadze konkurencyjnej. Są one zcustomizowane i nie zamienilibyśmy ich na aplikację z chmury, którą może mieć każdy".

Paweł Kiełczykowski z DB Schenker

"Poprzez mechanizmy wirtualizacyjne możemy zwiększyć efektywność posiadanego data center. Łączymy bowiem posiadane serwery w jeden mechanizm, żeby dozować moc potrzebną różnym aplikacjom wtedy, kiedy jest na to zapotrzebowanie".

Przemysław Szuder z firmy Microsoft

"W przypadku dużych systemów, np. finansowych dla dużych firm, które wymagają dużej customizacji, można skorzystać z modelu Platform as a Servive. Kupuje się wtedy nie samo rozwiązanie, ale platformę, na której ono będzie działać. Nie wiąże się to wtedy z oddaniem na zewnątrz firmy całego systemu, infrastruktury i działu IT, tylko danych i customizacji systemu".

Krzysztof Celmar z firmy NetApp


TOP 200