Jak rozmawiać z CFO o chmurze?

"Przykładowo, w firmie z sektora usług finansowych, która zatrudnia 2000 pracowników, wyniesienie w chmurę publiczną aplikacji data warehousing może przynieść oszczędności rzędu nawet 460 tys. zł w ciągu trzech lat" - mówi Przemysław Szuder z firmy Microsoft. Zaznaczając, że nie jest to ani najmniejsza, ani największa możliwa oszczędność do uzyskania. Ta może wynieść od 10 nawet do 90%. I jest to zindywidualizowane w zależności od sytuacji, aplikacji, branży i wielu innych aspektów.

Problem 3: Oddać w chmurę kluczowe systemy?

Jeden z największych problemów, o jakim mówią CFO w kontekście cloud computingu, to obawa przed wyniesieniem kluczowych dla firmy systemów na zewnątrz, zakup kluczowych aplikacji w modelu usługowym. "Systemy operacyjne w naszej firmie bardzo często stanowią o naszej przewadze konkurencyjnej. Są one zcustomizowane i nie zamienilibyśmy ich na aplikację z chmury, którą może mieć każdy" - mówi Paweł Kiełczykowski z DB Schenker. Jego obawy potwierdza przedstawiciel najbardziej konserwatywnej branży w naszej dyskusji - hutnictwa - Siergiej Krasulenko, dyrektor finansowy ISD Polska, który mówi, że jest w stanie wyobrazić sobie oddanie w chmurę np. systemu pocztowego, ale nie systemu finansowego firmy. Podobnie jak skomplikowanego systemu, który zbiera dane z kilkudziesięciu czujników umieszczonych w hucie i nadzoruje jakość wytwarzanych produktów.

Rada

CIO nie powinien starać się za wszelką cenę przekonać CFO, że należy oddać wszystkie wykorzystywane w firmie aplikacje i całą infrastrukturę w chmurę. Zdaniem ekspertów, każda firma powinna przeprowadzić analizę i zastanowić się, które aplikacje nie są dla firmy core biznesem i mogą być użytkowane w formie usługi, a które nie. Ich zdaniem, warto rozważyć zakup w modelu cloud poczty elektronicznej, backupu, rozwiązań typu wideokonferencje czy aplikacji do obsługi samopracowniczej. Tak robią często firmy z sektora bankowego i finansowego. Choć są firmy, które korzystają w modelu usługowym również z systemów finansowych. Należy pamiętać, że liczba aplikacji, z których korzystają firmy, stale rośnie i nie ma potrzeby, by wszystkie musiały być utrzymywane wewnątrz firmy, pochłaniając zasoby sprzętowe, sieciowe i ludzkie.

Problem 4: Czy będziemy bezpieczni?

Dyrektorzy finansowi obawiają się też o bezpieczeństwo danych, które zostałyby wyniesione na zewnątrz firmy. Ich zdaniem chmura nie jest bezpieczna. Obawiają się nie tylko ataków hakerskich czy wirusów, ale także udostępniania danych ich firm służbom specjalnym, które mogą zażądać udostępnienia danych w ramach podejrzenia jakiegoś przestępstwa i ich czasowe zarekwirowanie. Pojawiają się wątpliwości, czy w takiej sytuacji firma świadcząca usługi w modelu cloud udostępni dane klienta bez jego zgody.

Rady

Przedstawiciele dostawców usług w modelu cloud zapewniają, że w ich centrach danych są najlepsi fachowcy, którzy pracując dla międzynarodowych firm, mają doświadczenie w walce z zagrożeniami z całego świata. Ochrona danych jest ich specjalnością. "Nie macie gwarancji, że wasze firmowe są lepiej zabezpieczone" - mówią eksperci.

Problem 5: Czy prawo nam pozwala?

To problem, który dotyczy głównie sektora publicznego. Systemy wewnętrzne, zarówno dziedzinowe, jak i zarządcze klasy ERP w optymalnym modelu powinny być powiązane z systemami administracji centralnej. Wszystkie systemy wykorzystywane przez administrację podlegają szeregowi ustaw chroniących. Część systemów wykorzystywanych przez samorządy jest własnością rządu, np. system do ewidencji ludności. "W obecnej sytuacji prawnej żadna aplikacja, z której korzysta urząd, powiązana w jakikolwiek sposób z systemami administracji centralnej, nie mogłaby pracować w modelu usługowym" - zauważa Marzena Bednarczyk z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Systemy administracji centralnej są utrzymywane poza samorządem zarówno w warstwie aplikacyjnej, jak i sprzętowej.

Rada

CIO prawa nie zmieni. Może jedynie zaproponować wykorzystanie w urzędzie wirtualizacji, która pozwoli zmaksymalizować wykorzystanie posiadanej infrastruktury serwerowej. Takie działania mieszczą się w granicach prawa i mogą być stosowane w administracji. A jeśli chodzi o wykorzystanie w urzędach cloud computingu w modelu publicznym, to pozostaje im lobbować na rzecz zmiany przepisów i dostosowania ich do rozwoju technologicznego.


TOP 200