Jak nie popłynąć na dostawach

Z pustego i Salomon nie naleje. Aczkolwiek, aby się przed tym ustrzec, sprawnej infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej musi towarzyszyć dobry system teleinformatyczny.

Są miasta, jak Rzym, w których wodę można pić prosto z kranu, bez przegotowania. W Warszawie modne są za to studnie oligoceńskie i rodzinne wycieczki do "źródełek". W Szczecinie zaś uznano, że lepiej solidnie zainwestować w uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i na dziesiątki lat rozwiązać problem jakości i smaku wody. Tak zaczął się projekt "Poprawa jakości wody w Szczecinie", który jest jedną z największych inwestycji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wartość kwalifikowanych kosztów Programu wynosi 282 mln euro, 66% tej kwoty, czyli 186 mln euro stanowi udział Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pozostałe nakłady finansuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (ZWiK) ze środków własnych.

"Realizacja tak szerokiej palety inwestycji znacznie poprawi jakość i zaopatrzenie w wodę. Pozwoli bowiem zredukować zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i rzeki Odry oraz obniżyć zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Wzrośnie ponadto wydajność gminnego systemu wodnego i kanalizacyjnego, co będzie miało znaczący wkład w zwiększenie atrakcyjności miasta z punktu widzenia potencjalnego inwestora" - wyjaśnia Mieczysław Żywotko, członek zarządu, dyrektor ekonomiczno-finansowy ZWiK. Niejako przy okazji, dowiedziano się, że inwestycje współfinansowane z Funduszu Spójności wymagają dwuwalutowego systemu komputerowego, co było jedną z przesłanek do wyboru systemu zarządzania Microsoft Dynamics AX. Jednakże w przypadku ZWIK w Szczecinie pojawienie się tego systemu było elementem wieloletnich, systematycznych inwestycji w teleinformatykę.

Kropla za miligrosze

"Bardzo nam zależało na zintegrowanym systemie zarządzania firmą zawierającym moduł rozliczania wodomierzy" - opowiada Mieczysław Żywotko. Wybór padł na rozwiązania firmy KOM-PAKT, obecnie części ABG. Tamtejszy system billingowy Kom-Media charakteryzuje się budową modułową, dlatego też może być wykorzystywany zarówno przez małe przedsiębiorstwa sieciowe - takie, w których procesy billingowe realizowane są przez jedną bądź dwie komórki organizacyjne, jak również przez przedsiębiorstwa większe, w których każdy etap obsługi odbiorców realizowany jest przez inny dział lub sekcję (np. dział techniczny, licznikowania, odczytów i montażu liczników). System przystosowany jest do jednoczesnej sprzedaży wielu mediów i obsługi przez Internet.


TOP 200