Jak IT praktykuje w biznesie

Rośnie presja

Działania Boeinga i Intela doskonale wpisują się w ogólne trendy. Firmy zdają sobie sprawę, że bez sprawnie działającej informatyki, która będzie nadążała za biznesem, nie utrzymają się na rynku.

Jak wynika z raportu McKinseya, wymagania wobec działów IT stale rosną. Wiele organizacji ma zastrzeżenia do pracy swoich departamentów informatyki, a dyrektorzy IT mają coraz większe przeszkody do pokonania, w miarę jak rosną oczekiwania biznesu. Menedżerowie naciskają na CIO, aby pokazywali korzyści płynące z wprowadzania nowych technologii, chcą też, aby IT pomogło zmienić rosnące stosy korporacyjnych danych w zasoby informacji, które wspomagają wzrost i pomagają we wprowadzaniu innowacji. W tle toczy się ostra walka konkurencyjna, w której tempo wprowadzania najnowszych rozwiązań IT w firmie odgrywa znaczącą rolę.

Biznes docenia informacje

McKinsey przeprowadził ankietę wśród niemal tysiąca dyrektorów IT i menedżerów najwyższego szczebla na temat relacji IT z biznesem, wprowadzania najnowszych technologii oraz wpływu IT na zarządzanie organizacją. Zdaniem większości respondentów, IT przestaje być postrzegane przez zarządy firm tylko jako centrum powstawania kosztów. W porównaniu z wynikami wcześniejszych badań, mniejszy odsetek (23% wobec 25% w 2009 roku i 33% w 2008 roku) twierdzi, że najważniejszym obowiązkiem działu IT w korporacji jest dostarczanie usług przy najniższych kosztach. Coraz więcej szefów IT i działów biznesowych oczekuje, że informatyka wpłynie na zwiększenie efektywności biznesowej (39%) i polepszy wyniki (21%).

Liderzy IT wśród nowych wymagań związanych z pojawianiem się kolejnych innowacji technologicznych wymieniają integrowanie danych i analitykę, ukierunkowane na wspomaganie decyzji biznesowych. Business Intelligence i analityka zmieniają sposób zarządzania: aż dwie trzecie respondentów twierdzi, że procesy biznesowe i decyzje w ich sferze wpływów są w coraz większym stopniu oparte na dostępnych danych. Niemal połowa respondentów twierdzi, że ich firmy konsekwentnie zwiększają wykorzystanie danych we wszystkich obszarach działalności. Druga połowa wymienia marketing i rozwijanie produktu jako dziedziny, w których BI jest najbardziej potrzebne.

Zdaniem ekspertów McKinseya, firmy powinny dążyć do stworzenia grona menedżerów spoza działów IT, których obowiązkiem byłoby zwiększenie wykorzystania rozwiązań informatycznych w całej firmie. Następna fala innowacji będzie wynikiem wspólnych wysiłków użytkowników biznesowych i IT, partnerstwa, które będzie wymagało zburzenia dotychczasowych silosów i wzmocnienia współpracy.


TOP 200