Jacek Krawiec nowym prezesem Elektrimu

Rada Nadzorcza spółki odwołała Waldemara Siwaka z funkcji p.o. prezesa zarządu. Jan Rynkiewicz ostatecznie został wiceprezesem Elektrimu. Nowy zarząd powołano na wniosek obligatariuszy spółki, którzy z poprzednim kierownictwem nie mogli porozumieć się w sprawie spłaty zadłużenia w wysokości 480 mln euro.

W środę nad ranem Rada Nadzorcza Elektrimu odwołała p.o. prezesa zarządu Waldemara Siwaka z zajmowanego stanowiska. Jego miejsce zajmie Jacek Krawiec, dotychczasowy prezes Impexmetalu, który sprawować ma 3-letnią kadencję. Jacek Walczykowski, który tydzień temu został zawieszony w pełnieniu obowiązków wiceprezesa Elektrimu, również został odwołany z zarządu. W skład nowego, dwuosobowego zarządu wchodzi obok prezesa Krawca, Jan Rynkiewicz, który ostatecznie zajmie stanowisko wiceprezesa Elektrimu.

Zmiana składu zarządu została wymuszona przez obligatariuszy spółki. Żądali oni we wczorajszym piśmie, aby Rada Nadzorcza Elektrimu powołała nowy zarząd, gdyż z dotychczasowym nie ma szans na uzyskanie lepszych warunków spłaty 480 mln euro zadłużenia. Obligatariusze domagają się spłaty pełnej sumy zobowiązań, a nie jedynie planowanych przez Elektrim 60%.

Zobacz również:

  • Po pandemii liderzy firm stawiają na odporność ich biznesów

W odrębnym komunikacie zarząd Elektrimu poinformował, że złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osoby działające w imieniu BRE Banku. "Zawiadomienie dotyczy wykorzystywania przez BRE Bank SA informacji poufnych dotyczących Elektrimu do nabycia akcji spółki w celu przejęcia nad nią kontroli, co wypełnia znamiona przestępstw przewidzianych z art. 176 ust.2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - Kto w obrocie papierami wartościowymi wykorzystuje informację poufną, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 i grzywny do 5 mln zł", podano w komunikacie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200