Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Badanie Computerworld

Materiał promocyjny Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na działalność firm, a pierwsze skrzypce w przemianach biznesu zaczęło odgrywać IT. Globalna epidemia nie zahamowała cyfrowej transformacji, ale wydatnie przyspieszyła procesy automatyzacji i cyfryzacji wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Dało to impuls w rozwoju chmury obliczeniowej – wynika z badania Computerworld przeprowadzonego we współpracy z firmą Polcom, dostawcą polskiej chmury dla biznesu.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw dzieje się na naszych oczach. 30% firm deklaruje, że zdecydowana większość ich procesów biznesowych została poddana cyfryzacji i automatyzacji, a kolejne 39% prowadzi intensywne działania w tym kierunku. Blisko co czwarta organizacja (24%) podejmuje inicjatywy z tym związane, choć projekty te mają charakter punktowy.

– Cyfrowa transformacja to potężne wyzwanie dla biznesu. Każdy zgodzi się jednak, że obecnie nie ma już od niej odwrotu. Nie dziwi więc, że rozwiązania chmurowe - pozwalające na skalowalność i znaczne przyspieszenie wdrożenia projektów informatycznych - w dobie pandemii zyskały na popularności. Obecnie aż 93 proc. badanych przez nas firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a rozwiązania chmurowe stanowią istotny element tej strategii.

Kolejną widoczną tendencją jaką zauważamy w 2022 roku jest to, że firmy coraz częściej widzą potrzebę inwestycji w ochronę przed atakami i rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Trend ten jest zauważalny niezależnie od reprezentowanej branży czy wielkości biznesu, zarówno w sektorze większych firm jak i MŚP. Jest to kolejny aspekt, który determinuje rosnącą popularność chmury, ponieważ daje ona nieporównanie większe możliwości zabezpieczenia danych bez konieczności dokonywania znacznych inwestycji w dodatkowy sprzęt czy oprogramowanie.

W mojej opinii, te dwa czynniki: dążenie do wyższej elastyczności biznesowej oraz potrzeba nowych strategii ochrony przed cyberzagrożeniami, będą obecnie kształtowały rynek usług chmurowych. Co więcej, będą one istotnym bodźcem do dalszego rozwoju biznesu w kierunku transformacji cyfrowej, niezależnie od reprezentowanego sektora rynku.– mówi Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom.

Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Badanie Computerworld

Czy w Państwa firmie postępuje obecnie cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych?

CT i pandemia COVID-19

Cyfrowa transformacja kojarzona jest głównie z Przemysłem 4.0, ale tylko 58% ankietowanych utożsamia cyfrową transformację z cyfryzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych. Znacznie częściej respondenci łączyli cyfryzację z udostępnianiem pracownikom rozwiązań technologicznych zwiększających produktywność (75% odpowiedzi) oraz szerszą adaptacją cyfrowych miejsc pracy (61% wskazań). Te drugie na fali pandemii COVID-19 wyraźnie zyskały na popularności.

– Polscy przedsiębiorcy w coraz większym stopniu korzystają z rozwiązań cyfrowych. Informatyzacja, automatyzacja, digitalizacja stanowią podwalinę dla silnego wzrostu gospodarki oferując nowe funkcjonalności, wzrost wydajności, a także obniżenie kosztów. NCBR uważnie obserwuje i zauważa szybki wzrost zainteresowania przedsiębiorców obszarem cyfryzacji – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wdrażanie rozwiązań z zakresu oprogramowania, automatyzacji procesów, czy opracowywania zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, w tym tych opartych o chmurę obliczeniową, stało się jednym z fundamentów innowacyjnego rozwoju zarówno dla jednostek z sektora MŚP jak i dużych podmiotów. Pozwala na poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania – 43 proc. ankietowanych uważa, że wyniesienie do chmury aplikacji biznesowych poprawi efektywność kosztową firmy. Wiedza i rozwiązania związane z technologiami chmurowymi, sztuczną inteligencją (AI), dużymi zbiorami danych (BigData), robotyzacją, którym towarzyszą umiejętności miękkie, w tym zarządzania projektowego, wdrożenia, zarządzania wiedzą, Data Science, to polska specjalność i nasza przewaga – dodaje.

Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Badanie Computerworld

Z czym w największym stopniu utożsamiają Państwo cyfrową transformację w firmie?

Choć o konieczności szerszego wykorzystania nowych technologii IT mówi się od lat, wiele firm potrzebowało silnego bodźca, aby przyspieszyć transformację biznesu. Katalizatorem zmian okazała się pandemia, która doprowadziła do globalnych zakłóceń społecznych i gospodarczych. W rezultacie aż 58% ankietowanych deklaruje, że ciągle trwająca sytuacja związana COVID-19 zwiększyła rolę IT w organizacji i przyspieszyła przemianę biznesu.

Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Badanie Computerworld

Jaki wpływ na cyfrową transformację Państwa przedsiębiorstwa wywarła pandemia COVID-19?

Rola menedżerów IT

W ostatnich kilku latach diametralnie zmieniła się rola menedżerów IT/CIO - od opiekuna infrastruktury i generatora kosztów do strategicznego partnera. W drodze ku poprawie jakości obsługi klientów na mocno konkurencyjnym rynku, firmy muszą wykorzystać potencjał drzemiący w cyfryzacji procesów. Nie będzie to możliwe bez nakreślenia i wdrożenia w życie nowych zasad współpracy IT z biznesem.

W opinii ankietowanych menedżer IT powinien funkcjonować jako katalizator innowacji, który wprowadza nowe technologie do organizacji. 94% ankietowanych uważa tę rolę za kluczową lub bardzo ważną dla sukcesu cyfrowej transformacji. 82% respondentów deklaruje, że sprawny menedżer powinien przekuwać pomysły na język korzyści biznesowych – nie tylko technologii.

Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Badanie Computerworld

Jaka powinna być rola menedżera IT/CIO w biznesie w kontekście cyfrowej transformacji?

Na pytanie o to, w jaki sposób menedżer IT/CIO może podnosić jakość relacji biznesowych, 75% ankietowanych uważa, że sprawny szef ma po prostu wdrażać nowe rozwiązania w firmie. W opinii 57% respondentów sprawny menedżer powinien mieć umiejętność pozyskiwania potrzebnych usług i rozwiązań u zewnętrznych dostawców.

W drodze ku chmurom

Transformacja modeli biznesowych wymusiła zmianę podejścia firm w kierunku szerszego wykorzystania zasobów dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Już dzisiaj 30% przedsiębiorstw korzysta jednocześnie z wielu modeli usług chmurowych (IaaS, PaaS, SaaS) oraz usług wielu dostawców oferujących zarówno chmurę publiczną, jak i prywatną (chmura hybrydowa).

Uczestnicy badania są zgodni, że znaczenie chmury obliczeniowej będzie rosło w kolejnych latach. 67% ankietowanych uważa, że chmura obliczeniowa będzie lub już jest głównym motorem zmian technologicznych IT.

W opinii 83% ankietowanych najważniejszym powodem wyboru chmury będzie większa elastyczność i skalowalność infrastruktury IT w zależności od aktualnych potrzeb biznesu. Chmura będzie zyskiwać na znaczeniu, bowiem działy IT muszą szybciej udostępniać zasoby infrastruktury, aby skracać czas wprowadzania produktów na rynek (77% odpowiedzi). 63% ankietowanych menedżerów uważa, że dzięki chmurze nastąpi przyspieszenie realizacji projektów.

– Obecnie, chmura jest dla przedsiębiorców przede wszystkim instrumentem uniwersalnym wykorzystywanym w tym samym modelu przez firmy o różnych specjalnościach w różnym celu. Raport bez wątpienia wskazuje, że chmury obliczeniowe będą podążały w kierunku wyspecjalizowanych platform, spełniających wyspecjalizowane potrzeby danych sektorów. Rozwiązania chmurowe staną się tym samym rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym w biznesie na poziomie porównywalnym dzisiaj do chociażby algorytmów – mówi dr Maciej Kawecki, prezes zarządu Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.

Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Badanie Computerworld

W jakich obszarach chmura zyska na znaczeniu w 2022 roku?

KLUCZOWE LICZBY

  • 93% firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji
  • W 58% przedsiębiorstw pandemia COVID-19 zwiększyła rolę IT i przyspieszyła przemianę biznesu
  • 94% ankietowanych uważa, że menedżer IT powinien funkcjonować jako katalizator innowacji, który wprowadza nowe technologie do organizacji

Zachęcamy do pobrania raportu „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”, w którym szczegółowo omawiamy i komentujemy wyniki badania.