Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022

Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na działalność firm, a pierwsze skrzypce w przemianach biznesu zaczęło odgrywać IT. Globalna epidemia nie zahamowała cyfrowej transformacji, ale wydatnie przyspieszyła procesy automatyzacji i cyfryzacji wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Beneficjentem okazała się chmura obliczeniowa – wynika z badania Computerworld przeprowadzonego we współpracy z firmą Polcom, dostawcą polskiej chmury dla biznesu.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw dzieje się na naszych oczach. 93% firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji. Najczęściej respondenci utożsamiają cyfrową transformację z udostępnianiem pracownikom rozwiązań technologicznych zwiększających produktywność (75% odpowiedzi) oraz szerszą adaptacją cyfrowych miejsc pracy (61% wskazań).

– Cyfrowa transformacja to potężne wyzwanie dla biznesu. Każdy zgodzi się jednak, że obecnie nie ma już od niej odwrotu. Nie dziwi więc, że rozwiązania chmurowe - pozwalające na skalowalność i znaczne przyspieszenie wdrożenia projektów informatycznych - w dobie pandemii zyskały na popularności. Obecnie aż 93 proc. badanych przez nas firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a rozwiązania chmurowe stanowią istotny element tej strategii. Co więcej, z naszych obserwacji wynika, że chmura wspiera rozwój biznesu we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki - przemysłu i produkcji, ochrony zdrowia i medycyny aż po finanse i bankowość.

Kolejną widoczną tendencją jaką zauważamy w 2022 roku jest to, że firmy coraz częściej widzą potrzebę inwestycji w ochronę przed atakami i rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Trend ten jest zauważalny niezależnie od reprezentowanej branży czy wielkości biznesu, zarówno w sektorze większych firm jak i MŚP. Jest to kolejny aspekt, który determinuje rosnącą popularność chmury, ponieważ daje ona nieporównanie większe możliwości zabezpieczenia danych bez konieczności dokonywania znacznych inwestycji w dodatkowy sprzęt czy oprogramowanie.

W mojej opinii, te dwa czynniki: dążenie do wyższej elastyczności biznesowej oraz potrzeba nowych strategii ochrony przed cyberzagrożeniami, będą obecnie kształtowały rynek usług chmurowych. Co więcej, będą one istotnym bodźcem do dalszego rozwoju biznesu w kierunku transformacji cyfrowej, niezależnie od reprezentowanego sektora rynku.

– mówi Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom.

Zmienia się także rola menedżerów IT/CIO - od opiekuna infrastruktury i generatora kosztów do strategicznego partnera. Ten powinien funkcjonować jako katalizator innowacji, który wprowadza nowe technologie do organizacji, ale także potrafić także pozyskiwać potrzebne usługi i rozwiązania u zewnętrznych dostawców. W tym usługi chmurowe.

67% ankietowanych uważa, że chmura obliczeniowa będzie lub już jest głównym motorem zmian technologicznych IT. W opinii 83% ankietowanych najważniejszym powodem za wyborem chmury będzie większa elastyczność i skalowalność infrastruktury IT w zależności od aktualnych potrzeb biznesu.

Zachęcamy do pobrania raportu, w którym szczegółowo omawiamy i komentujemy wyniki badania.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Najpopularniejsze
Chmura prywatna – opcja warta rozważenia
Chmura prywatna – opcja warta rozważenia
Rozwój zawodowy specjalistów IT - Jak skutecznie wspomagać ten proces za pomocą e-learningu
Rozwój zawodowy specjalistów IT - Jak skutecznie wspomagać ten proces za pomocą e-learningu
Laptopy i efektywność IT w erze pracy hybrydowej
Laptopy i efektywność IT w erze pracy hybrydowej
Firmowe dane z jeszcze lepszym silnikiem przetwarzania
Firmowe dane z jeszcze lepszym silnikiem przetwarzania