Inteligentne zabezpieczenia

Administrator korzysta z lokalnego panelu z wyświetlaczem, na którym informacje prezentowane są w postaci czytelnych tekstów lub wykresów. System DESIGO, dzięki budowie modułowej, został łatwo dostosowany do specyfiki budynku, zapewniając definiowalny zakres usług zarządzających budynkiem. Ważną rolą systemu BMS jest także automatyczne generowanie alarmów w przypadku wystąpienia awarii. Po alarmie następuje jego automatyczna detekcja, powiadomienie operatora, jak również transmisja do urządzeń zdalnych (telefony komórkowe, faksy, drukarki, komputery PC oraz portale dostępne przez przeglądarkę internetową).

Kontrola dostępu

Ze względu na rangę informacji przetwarzanych i archiwizowanych w Centrum TASK, dostęp do niego jest ściśle chroniony i kontrolowany. System ochrony dostępu wykorzystuje biometrykę - czytnik tęczówki oka Panasonic BM-ET330. Aparatura rejestruje obraz tęczówki oka osoby skupiającej wzrok na zadanym punkcie, a system w czasie mniejszym niż 2 sekundy weryfikuje dane dotyczące tej osoby, porównując zdjęcie jej oka z obrazami znajdującymi się w bazie danych systemu. System ten wyróżnia niezwykle niskie prawdopodobieństwo błędnej akceptacji - 1:1200000. Dla podwyższenia bezpieczeństwa, czytnik oraz całą aparaturę wyposażono w zabezpieczenia antysabotażowe.

Kontrola dostępu do pomieszczeń dydaktycznych sprawowana jest za pomocą systemu obiegu kluczy Key Watcher, który kontroluje wydawanie i zwrot kluczy używanych w obiekcie. Klucze są umieszczone w dwóch szafach, a system identyfikuje je za pomocą przywieszki, do której są one przytwierdzone. Przywieszki wyposażono w RFID (Radio Frequency Identification), technologię spotykaną chociażby w kartach miejskich czy biletach miesięcznych, i umiejscowiono w gnieździe z elektroniczną blokadą. Każdy klucz ma numer i nazwę, odpowiadającą numerowi pomieszczenia. Poboru kluczy dokonać mogą jedynie upoważnione osoby - za pośrednictwem karty RFID lub poprzez kod ID i PIN. Po wprowadzeniu numeru klucza, który chce się pobrać oraz podaniu odpowiedniego kodu PIN, system poprzez miganie zielonej diody i system dźwiękowy wskazuje szafę, w której znajduje się klucz. Po otworzeniu drzwi szafy, należy pobrać klucz z podświetlonego w międzyczasie gniazda i zamknąć szafę. W przeciwnym razie uruchomiony zostanie system alarmowy. Klucze przydzielane są użytkownikom tylko na określony czas. W kolejnej fazie system ma być rozbudowany o funkcję przypominania o przetrzymanym kluczu za pomocą wiadomości SMS przesyłanej na telefon komórkowy pracownika.

Oprócz tego zainstalowano również system klasycznej telewizji przemysłowej. Monitory znajdują się tuż przy wejściu, na portierni. Zapisywany jest obraz z 16 kamer umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku. W ramach prac studenckich opracowywano projekt wykorzystujący dwie zsynchronizowane kamery do zliczania i rozpoznawania osób.

Takich budynków może być więcej

Podobne urządzenia można zastosować praktycznie w każdym budynku, technologia ta dobrze integruje się z typową infrastrukturą. Najważniejszą z zalet jest centralizacja zarządzania, automatyzacja najważniejszych czynności i podwyższenie bezpieczeństwa ludzi, którzy w tym budynku przebywają. W przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar albo awaria techniczna, system zarządzania budynkiem może od razu dostarczyć najważniejszych informacji na temat samego zdarzenia, przekazać je do właściwych służb, ułatwić ewakuację itd.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200