Infrastruktura fizyczna centrum danych, efektywność energetyczna i monitoring

Dla poszczególnych klas określa on następujące wymagania środowiskowe, takie jak:

• dopuszczalna temperatura

• rekomendowana temperatura

• dopuszczalna proc. wilgotność względna

• rekomendowana proc. wilgotność względna.

Obecnie coraz częściej można zaobserwować trend podnoszenia wartości dopuszczalnej temperatury w serwerowni, co wpływa pozytywnie na efektywność i tym samym na zmniejszenie kosztów. W związku z czym w najnowszej wersji ww. zaleceń wprowadzono zmiany między innymi dopuszczalnej wartości temperatury.

Jako przykład można podać Microsoft, który zwiększył temperaturę w swoich Centrach o 4OC uzyskując oszczędności w wysokości 250 tys. dol. w skali roku. Niektórzy specjaliści podkreślają, że choć idea jest bardzo prosta, to należy zwrócić szczególną uwagę, czy urządzenia starszego typu będą pracować bezawaryjnie przy zwiększonej temperaturze. Woda lodowa to obecnie najbardziej wydajny czynnik chłodzący, pozwalający na szerokie stosowanie tzw. free coolingu, czyli sposobu chłodzenia polegającego na wymianie ciepła pomiędzy obiektem a otoczeniem. Jest to istotne zwłaszcza w takim klimacie, jaki występuje w Polsce, gdzie przez 6-7 miesięcy w roku możliwe jest korzystanie z niższych temperatur panujących na zewnątrz. Dodatkową zaletą tej technologii jest to, iż w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej system chłodzenia może nadal pracować, wystarczy zastosować zasilacze UPS do zasilania pompy wodnej oraz wentylatorów, aby podtrzymać pracę systemu.

Niezwykle ważny ze względu na efektywność, jak i niezawodność serwerowni jest monitoring parametrów w obszarze chłodzenia i zasilania. Obecnie funkcjonujące systemy monitorowania i zarządzania umożliwiają odwzorowanie stanów oraz parametrów urządzeń i środowiska, a także ich rejestrowanie i raportowanie. Zapewniają one również komunikację pomiędzy operatorami oraz integracje z istniejącymi systemami (np. BMS).

Optymalizacja zużycia energii

W ostatnim okresie coraz większą popularnością wśród użytkowników cieszą się usługi audytu, mającego na celu ocenę efektywności energetycznej obiektu oraz analizę rozkładu temperatury powietrza w ośrodkach, w celu zoptymalizowania wskaźnika PUE. Prace mające na celu zmniejszenie zużycia energii rozpoczyna się od wykonania pomiarów rzeczywistej efektywności energetycznej. W drugiej części usługi proponowane są konkretne zalecenia prowadzące do rzeczywistych oszczędności. Wykonanie takiego audytu pozwala na zoptymalizowanie działania ośrodka przetwarzania i w konsekwencji obniżenie jego kosztów funkcjonowania. Korzyści płynące z tego typu usługi to oszczędności od 15 do nawet 40% kosztów energii zużywanej przez Data Center. Inną nowatorską metodą pozwalającą na ograniczenie wydatków dotyczących kosztów energii jest dezagregacja, czyli rozdzielenie zasobów obliczeniowych i pamięciowych w szafie serwerowej. Dezagregacja pozwala przenieść do oddzielnych modułów zasoby technologiczne, które obecnie wchodzą w skład racka, w tym komponenty obliczeniowe, pamięciowe i sieciowe oraz dystrybucję zasilania. Rozproszenie pozwala na grupowanie różnych typów zasobów i ich dystrybucję do wszystkich serwerów w szafie, co obniża koszty utrzymania, a zarazem zwiększa elastyczność i niezawodność.

Infrastruktura fizyczna centrum danych, efektywność energetyczna i monitoring

TOP 200