Infrastruktura fizyczna centrum danych, efektywność energetyczna i monitoring

Efektywność energetyczna jest obecnie jednym z głównych kryteriów uwzględnianych przy budowie i modernizacji centrów przetwarzania danych. Stosowanie serwerów kasetowych, a także mniejszych i szybszych przełączników sieciowych niesie ze sobą konieczność zastosowania nowocześniejszych niż dotychczas systemów zasilania i chłodzenia. W artykule opisujemy trendy w infrastrukturze centrów danych.

Z raportu Worldwide electricity used in Data Centers wynika, iż w latach 2005-2010 w ujęciu globalnym nastąpił 56-proc. wzrost zużycia energii przez Centra Przetwarzania Danych, a ich udział w całkowitym zużyciu szacuje się na 1,1 do 1,5%. Należy jednak zauważyć, iż w ostatnim okresie znacznie spadła dynamika wzrostu, bo jeszcze w latach 2000-2005 zużycie energii przez centra danych wzrosło aż dwukrotnie. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na energię przez serwerownie i centra przetwarzania danych w sprawę zwiększania ich efektywności energetycznej zaangażowała się Komisja Europejska, która opracowała Kodeks najlepszych praktyk postępowania w zakresie Centrów Danych (http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/best_practices_v3_0_8__2__final_release_dec_2011.pdf).Najczęściej stosowanym parametrem mówiącym o efektywności energetycznej centrum przetwarzania danych jest współczynnik PUE (Power Usage Effectiveness) opracowany przez organizację The Green Grid, który jest zdefiniowany jako stosunek całkowitej energii elektrycznej pobieranej przez centrum danych do mocy zużywanej przez sprzęt IT. Wartość współczynnika PUE w obecnie funkcjonujących Data Center zawiera się zwykle w przedziale pomiędzy 2,0 a 2,5, lecz dla nowo budowanych lub modernizowanych oczekuje się już wartości dużo niższych, tj. w granicach od 1,0 do 1,3.

Jak widać, efektywność energetyczna jest obecnie jednym z głównych kryteriów uwzględnianych przy budowie i modernizacji centrów przetwarzania danych. Centra danych oraz serwerownie pracują bowiem w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu. Moc i sprawność zainstalowanych urządzeń infrastruktury zasilania i chłodzenia ma decydujący wpływ na rachunki płacone za energię elektryczną. Mimo iż w obecnie ceny energii w naszym kraju nie należą do najwyższych w Europie, to prognozy nie są zbyt optymistyczne dla odbiorców, co wynika chociażby z konieczności modernizacji krajowej elektro-energetyki. Rozwój technologii serwerowych i popularyzacji rozwiązań z zakresu wirtualizacji powoduje, że coraz częściej stosuje się technologie wysokiej gęstości. Mają one duże wymagania dotyczące dostarczenia energii elektrycznej i stwarzają większe wyzwania przed systemami chłodzenia. Nowo budowane centra danych są projektowane i wyposażane w infrastrukturę fizyczną zapewniającą wysoką sprawność energetyczną oraz możliwość obsługi urządzeń o wysokiej gęstości upakowania. Jednak jeszcze niewiele spośród istniejących w naszym kraju obiektów CPD to ośrodki najwyższej klasy. Dlatego duża część użytkowników zaczyna odczuwać ograniczenia wynikające ze stosowania technologii starszych generacji, m.in. problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania na coraz większą ilość energii, trudności dotyczące właściwego chłodzenia urządzeń czy też niedostosowanie infrastruktury do nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W związku z instalacją nowego sprzętu IT, administratorzy często muszą przeprowadzać gruntowną modernizację i przebudowę systemów zasilania i chłodzenia. Warto zauważyć, że w tej chwili jedyną dostępną alternatywą dla modernizacji i rozbudowy serwerowni coraz częściej jest cloud computing i usługi typu IaaS (Infrastructure as a Service).

Infrastruktura fizyczna centrum danych, efektywność energetyczna i monitoring
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200