IAB: Podsumowanie rynku internetowego 2004

Blisko 8 milionów użytkowników internetu, wpływy z reklam na poziomie 87 mln złotych, 87% polskich sklepów internetowych rentownych. Najnowszy raport IAB Polska daje całościowy obraz krajowego rynku internetowego.

IAB: Podsumowanie rynku internetowego 2004
W Polsce w okresie od grudnia 2003 do grudnia 2004 przybyło ponad milion nowych internautów. Według szacunków IAB obecnie dostęp do internetu posiada 23,5% Polaków. Według prognoz IAB w 2005 roku przekroczony zostanie kolejny psychologiczny próg liczebności internautów - już w pierwszym półroczu 2005 ich liczba może osiągnąć 10 mln.

Internauci

Wykształcenie wyższe posiada 16% użytkowników internetu. Dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych (22 proc.). W ostatnich latach zmieniała się także proporcja korzystania z sieci przez kobiety i mężczyzn. W połowie 1999 roku wśród internatów było dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6%). Obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 55 i 45%.

Najwięcej internautów jest w województwie mazowieckim - 21%, śląskim - 15%, małopolskim - 9%, dolnośląskim - 8% i wielkopolskim - 8%. Internet pozostaje więc medium dużych aglomeracji i obszarów o dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

W 2004 roku średnia miesięczna liczna odsłon w polskim internecie wynosiła około 7,5 - 8 mld. Polscy internauci spędzają stosunkowo mało czasu w internecie - średnio 3,9 godziny tygodniowo. Dla porównania Węgrzy spędzają w sieci 5,3 godziny, Szwedzi 7,7 godziny, Włosi 8,6 godziny a Hiszpanie 11,2 godziny.

Niestety krótki czas korzystania z internetu to nie jedyna niepomyślna dla rynku informacja. Dużo pesymistyczniej nastawiają wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS na początku marca, według których aż 63% Polaków nie korzysta i nie zamierza korzystać z internetu. Jedynie 9% deklaruje, że choć nie korzysta, to ma taki zamiar.

Rynek reklamy

IAB oszacowało wpływy z reklamy internetowej w 2004 roku na 87 mln złotych wydatków netto, co stanowi wzrost o około 74% w porównaniu do ubiegłego roku. Internet jest więc najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce. Na koniec 2004 roku wartość rynku reklamy w Polsce szacowano na 4,39 mld złotych, stąd udział internetu w całości wydatków reklamowych stanowi już prawie 2%.

Opierając się na doświadczeniach z innych krajów europejskich IAB szacuje, że dynamika rozwoju rynku reklamy internetowej może zmaleć dopiero po osiągnięciu około 5% udziału w wydatkach na reklamę. Może to nastąpić najwcześniej w 2010 roku.

Najaktywniejsze na rynku reklamy internetowej były firmy z sektora finansowego. Ich udział ustabilizował się na poziomie 27% na końcu 2004 roku. Wydatki branży FMCG podwoiły się w stosunku do 2003 roku. Pojawiły się również firmy, które dotąd nie wykorzystywały internetu jako narzędzia promocji. To m.in. firmy odzieżowe, firmy oferujące leki z kategorii OTC oraz tanie linie lotnicze. Udział branży transportowej utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2003 roku, czyli 12%.

Największy spadek zanotowała branża telekomunikacyjna. Po dwóch pierwszych kwartałach 2004 roku jej udział spadł o 7% z 22 do 15%. Na końcu roku ustabilizował się na poziomie 20%.

Formy reklamowe

W stosunku do 2004 roku nastąpiły nieznaczne zmiany jeśli chodzi o formy stosowane w kampaniach internetowych. Zdecydowanie wzrósł udział wydatków na reklamę typu brandmark, która jest najefektywniejsza jeśli chodzi o generowanie reakcji bezpośredniej. CTR tej formy może sięgac 5-10%. Wzrost zanotowała również rekama związana z wyszukiwaniem. Według prognoz IAB jej popularność w kolejnych latach będzie rosła, za czym przemawia jej udział w łącznych wydatkach reklamowych sięgający na świecie 30%.

IAB: Podsumowanie rynku internetowego 2004

Formy reklamowe w internecie

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200