Hewlett-Packard będzie chronił na nowych zasadach dane klientów i pracowników z Unii Europejskiej

Firma jest największym przedsiębiorstwem, które postanowiło dobrowolnie stosować warunki porozumienia zawartego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dotyczącego ochrony danych osobowych eksportowanych poza granice Unii.

Hewlett-Packard postanowił przyjąć i stosować do wszelkich swoich transakcji elektronicznych warunki porozumienia zawartego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dotyczącego ochrony danych osobowych eksportowanych poza granice Unii. Przypomnijmy, że w zeszłym roku, po trwających 2 lata dyskusjach, ustalono, że samoregulujący się amerykański system opierający się na tzw. zasadach bezpiecznego portu (safe harbor principles) stanowi "wystarczającą ochronę", która spełnia wymogi unijne. Umowa weszła w życie w listopadzie ub.r.

Zdaniem analityków przystąpienie tak dużej firmy, jak HP, do tej inicjatywy może oznaczać przełom w jej upowszechnianiu. Dotychczas do dobrowolnego programu certyfikacji zasad safe harbor przystąpiło 21 amerykańskich przedsiębiorstw. W ten sposób zobowiązały się one do zapewnienia ochrony danych osobowych swoim mieszkającym w Unii Europejskiej pracownikom i tamtejszym klientom. Osoby, których dane znajdują się w bazach tych firm, mają prawo do uzyskania informacji o sposobie ich wykorzystania, jak również mogą nie wyrazić zgody na ich przetwarzanie. Mają także zapewniony pełen wgląd i prawo do nanoszenia poprawek w przechowywanych danych.

Zobacz również:

  • Polska jest dobrze przygotowana na pracę zdalną

Poza Hewlett-Packardem i firmą Dun & Bradstreet inicjatywę poprały w większości małe i średnie firmy. Zdaniem przedstawicieli amerykańskiego Departamentu Handlu firmy z listy Fortune 500 wciąż zastanawiają się nad decyzją lub czekają na jej efekty. Obserwatorzy rynku twierdzą także, że wśród amerykańskich przedsiębiorców pojawiły się obawy, że będą poddawani kontroli organów Unii Europejskiej.

***

Unia Europejska i USA ostatecznie porozumiały się w kwestii ochrony prywatności

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200