HP pozywa Oracle za niewspieranie architektury Itanium

Pozew sądowy ma być odpowiedzią na krzywdzącą dla klientów HP decyzję w sprawie zaniechania rozwoju oprogramowania Oracle przeznaczonego dla architektury Intel Itanium. Zdaniem władz HP firma Oracle odmówiła klientom korzystającym ze sprzętu HP dostępu do krytycznych poprawek. Przedstawiciele Oracle odpierają zarzuty twierdząc, że deklaracje na temat długofalowego wsparcia dla układów Itanium zostały podjęte na podstawie niezgodnych z prawdą, dostarczonych przez HP, przesłanek. Bardzo prawdopodobny jest długi i burzliwy spór między niedawnymi partnerami.

Zapowiedzi kierownictwa HP zostały zrealizowane. Koncern Hewlett-Packard pozwał firmę Oracle zarzucając jej niezgodne z prawem i wcześniejszymi porozumieniami działania związane z planowanym zakończeniem wsparcia dla oprogramowania działającego na architekturze Intel Itanium. Zdaniem przedstawicieli koncernu HP władze Oracle decydując o zaniechaniu rozwoju własnego oprogramowania pod kątem układów Itanium działają na szkodę klientom. Według władz koncernu HP decyzja o zaprzestaniu rozwoju oprogramowania amerykańskiego producenta pod kątem platformy Intel Itanium jest elementem szerszej strategii zakładającej wymuszenie na użytkownikach systemu bazodanowego i rozwiązań biznesowych Oracle zmianę wykorzystywanych rozwiązań sprzętowych. "Niespodziewana decyzja o zaniechaniu dotychczasowych postanowień w sprawie długofalowego wsparcia dla platformy Itanium to wyrachowana decyzja wpisująca się w szereg działań konkurencyjnych wymierzonych w firmę HP oraz jej klientów i mających na celu zwiększenie sprzedaży urządzeń linii Sun Microsystems" - czytamy w oficjalnym pozwie. Jednocześnie przedstawiciele koncernu HP zarzucają władzom Oracle złamanie wcześniejszych postanowień partnerskich. Nie wiadomo o jakich konkretnie porozumieniach mowa. Warto jednak pamiętać, że kierownictwo HP stając w obronie użytkowników oprogramowania Oracle działającego na serwerach wykorzystujących architekturę Intel Itanium broni także własnych interesów. Koncern Hewlett-Packard jest bowiem największym producentem sprzętu wykorzystującego układy Itanium.

Zdaniem przedstawicieli koncernu HP mimo zapowiedzi dotyczących zaniechania rozwoju oprogramowania Oracle pod kątem platformy Itanium przedstawiciele amerykańskiego koncernu są zobowiązani m.in. do świadczenia usług wsparcia technicznego dla starszych, obecnych na rynku, aplikacji. Tymczasem z treści złożonego pozwu wynika, że koncern Oracle odmówił użytkownikom własnego oprogramowania dostępu do krytycznych poprawek nawet dla obecnych na rynku rozwiązań działających na architekturze Itanium. Z nieoficjalnych informacji wynika zaś, że chodzi o poprawki usuwające poważne błędy w systemach biznesowych amerykańskiego producenta. "Przedstawiciele firmy Oracle jednoznacznie stwierdzili, że w starszych, objętych obsługą techniczną, wersjach oprogramowania pewnych istotnych błędów nie da się usunąć. Pozbawione ich mają być natomiast kolejne wersje oprogramowania, które jednak nie zostaną wydane na platformę Itanium. W praktyce oznacza to, że firma Oracle stara się przymusić swoich klientów do zmiany wykorzystywanej platformy sprzętowej" - czytamy w pozwie. Dodatkowo przedstawiciele HP podkreślają, że amerykański gigant podejmuje szereg innych działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży własnego sprzętu. Podejmowane kroki mają stanowić uzupełnienie dla decyzji o zaniechaniu rozwoju oprogramowania dla układów Itanium. Jednym z takich działań ma być m.in. promocyjna oferta, zakładająca, że klienci Oracle mogą otrzymać wybrane rozwiązania sprzętowe za darmo. W oficjalnym pozwie przedstawiciele HP domagają się m.in. wydania sądowego nakazu wymuszającego na władzach Oracle kontynuowanie wsparcia dla platformy Itanium oraz zapłatę wysokiego odszkodowania finansowego.

Zobacz również:

  • Samorządy na ścieżce cyfryzacji – nowy podcast
  • HP naprawia błąd dotyczący kilku serii swoich komputerów

Przedstawiciele Oracle nie komentują zarzutów ze strony władz HP. Zaprzeczają jednak, aby decyzja o zaniechaniu rozwoju oprogramowania dla architektury Itanium miała związek z wynikami sprzedażowymi linii Sun. Co ciekawe przedstawiciele kierownictwa Oracle twierdzą, że dotyczące długofalowego wsparcia dla platformy Intel Itanium porozumienia z firmą HP zostały zawarte podstępem. Władze koncernu HP już w momencie podpisywania stosownej umowy z Oracle miały dysponować informacjami na temat rzekomych planów zakończenia rozwoju układów Itanium. Takich informacji nie potwierdzają natomiast przedstawiciele firmy Intel. "Planujemy wprowadzenie do sprzedaży jeszcze przynajmniej dwóch kolejnych generacji układów architektury Itanium. Będą to układy rozwijane pod nazwami kodowymi Poulson i Kittson" - podkreśla Kari Aakre, rzecznik firmy Intel. Władze Oracle zapewniają jednak, że dysponują stosownym materiałem dowodowym, który zamierzają udostępnić w trakcie procesu. Oznacza to, że spór między dwiema firmami, które do niedawna blisko współpracowały, najprawdopodobniej będzie się dalej zaogniał.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200