Google uruchamia program certyfikacyjny dla dystrybutorów Google Apps

Certyfikacja ma przyczynić się m.in. do podniesienia jakości świadczonych przez partnerów Google usług związanych z rozwiązaniami zaliczanymi do pakietu Google Apps oraz specjalizacji w obrębie sieci partnerskiej. Zdaniem analityków uruchomienie programu certyfikacyjno-szkoleniowego świadczy też o rosnącym zainteresowaniu rynkiem oprogramowania biznesowego ze strony władz koncernu Google.

Jako pierwszy uruchomiony został program certyfikacyjny dla partnerów Google świadczących usługi w zakresie zaawansowanej konfiguracji i niestandardowych wdrożeń oprogramowania Google Apps. Uczestnikom programu przysługuje również prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych. Obecnie koncern Google oferuje matertakie materiały wyłącznie w języku angielskim. Wiadomo jednak, że mają one zostać przetłumaczone nawet na kilkadziesiąt języków. Przedstawiciele koncernu Google zapowiadają również uruchomienie podobnych programów certyfikacyjnych dla specjalistów wyspecjalizowanych w rozwoju funkcjonalnym oprogramowania Google Apps lub usługach wsparcia technicznego. Planowane jest też wprowadzenie szkoleń dla specjalistów sprzedażowych. Amerykański koncern oferuje też usługi certyfikacyjne w zakresie całych kanałów partnerskich.

Zdaniem przedstawicieli koncernu Google uruchomienie tego rodzaju usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony klientów i partnerów. "Użytkownicy aplikacji Google Apps regularnie zgłaszali do nas zapytania dotyczące specjalizacji poszczególnych partnerów i dystrybutorów komercyjnych aplikacji Google. Partnerzy natomiast poszukiwali sposobu na odróżnienie własnej oferty od usług świadczonych przez konkurentów. Uruchomienie programu certyfikacyjnego jest rozwiązaniem obu tych kwestii" - uważa Stephen Cho, odpowiedzialny za globalne kanały dystrybucyjne oprogramowania Google Apps. Możliwość nawiązania bliższych relacji z lokalnymi, wyspecjalizowanymi partnerami w zakresie obsługi i wdrożeń pakietu Google Apps ma również przyczynić się do popularyzacji tego oprogramowania. Zgodnie z oficjalnymi informacjami na koszty uzyskania certyfikatu składa się opłata za przeprowadzenie testu - 100 USD za jednego uczestnika oraz koszt zakupu dedykowanej kamery internetowej, za pośrednictwem której członkowie komisji certyfikacyjnej nadzorują przebieg testu. Certyfikaty mają być wydawane na okres jednego roku.

Zobacz również:

  • Google przedstawia Gemini – nowy model AI

Warto dodać, że w skład komercyjnych edycji pakietu Google Apps wchodzą m.in. usługi z zakresu poczty elektronicznej, aplikacje biurowe, kalendarz oraz narzędzia wspierające pracę zespołową. Zdaniem analityków uruchomienie programu certyfikacyjnego świadczy o rosnącym zainteresowaniu rynkiem oprogramowania biznesowego ze strony władz koncernu Google. W połowie lutego pakiet Google Apps zyskał również narzędzia ułatwiające samodzielne wdrożenie oprogramowania w zastosowaniach korporacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200