Google chce weryfikacji należących do Oracle patentów związanych z językiem Java

Przedstawiciele koncernu Google złożyli wniosek o przeprowadzenie szczegółowej analizy patentów Oracle, które zdaniem władz tej firmy ma naruszać środowisko Dalvik. Zdaniem ekspertów taki proces może oznaczać przedłużenie postępowania w sprawie implementacji języka Java stworzonej na potrzeby platformy Android nawet o kilka lat. Potencjalnie może również zakończyć się unieważnieniem części zapisów patentowych.

W połowie 2010 roku przedstawiciele kierownictwa Oracle zarzucili firmie Google bezprawne wykorzystanie opatentowanych rozwiązań w przeznaczonym dla systemu operacyjnego Android środowisku uruchomieniowym Java. Według oskarżycieli środowisko Dalvik wprost narusza siedem patentów należących do koncernu Oracle. Dotyczą one m.in. klas języka Java, struktur i zawartości bibliotek, działania interfejsów programistycznych, a także interpretacji wybranych funkcji oraz mechanizmów kontroli dostępu do zasobów sprzętowych. Obecnie przedstawiciele koncernu Oracle twierdzą, że lista chronionych rozwiązań i technologii bezprawnie wykorzystanych w ramach środowiska Dalvik może być zdecydowanie dłuższa. Warto dodać, że Florian Mueller, niemiecki konsultant specjalizujący się w międzynarodowym prawie własności intelektualnej twierdzi, że w źródłach systemu Google Android znajdują się elementy kodu wprost zaczerpnięte z należącej do firmy Oracle implementacji Javy. Początek procesu sądowego zaplanowano na październik 2011 roku. Obecnie realizowane są działania przygotowawcze.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przedstawiciele koncernu Google domagają się przeprowadzenia szczegółowej analizy w przypadku czterech, należących do firmy Oracle patentów. Analiza ma na celu m.in. weryfikację poprawności i zasadności zapisów patentowych. W tym miejscu warto dodać, że chodzi o prawa do technologii, które amerykański gigant przejął wraz z zakupem firmy Sun Microsystems. Zdaniem ekspertów lista powiązanych patentów, które potencjalnie trzeba będzie przeanalizować może być jednak zdecydowanie dłuższa. Tymczasem z danych statystycznych udostępnionych przez amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych wynika, że statystyczne postępowanie sprawdzające zapisy patentowe zajmuje ok. 26 miesięcy. Co ciekawe tego typu weryfikacje najczęściej skutkują wprowadzeniem zmian w zapisach patentowych. Tylko w 23 proc. spośród ponad 11 tys. postępowań przeprowadzonych od 1981 roku procedury weryfikacyjne nie wykazały potrzeby wprowadzenia żadnych zmian. W 65 proc. konieczne było dokonanie zmian w dokumentacji patentowej. Pozostałe (12 proc.) patenty w wyniku przeprowadzonej kontroli anulowano.

Zobacz również:

  • Powstał jeden z najszybszych na świecie akceleratorów aplikacji AI
  • Większa wydajność nie oznacza większego TCO
  • IBM wprowadza Watsonx do tłumaczenia programów COBOL na kod Java

Dotychczas nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących postępowania sprawdzającego w zakresie należących do firmy Oracle patentów związanych z językiem Java. Zdaniem ekspertów w przypadku spornych rozwiązań w zakresie technologii Java procedury weryfikacyjne mogą potrwać nawet kilka lat. Eksperci nie wykluczają również, że władze koncernu Google będą wnioskować o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia procedur weryfikacyjnych. Taki wniosek może jednak zostać odrzucony ponieważ według amerykańskiego prawa firmy Google i Oracle są bezpośrednimi konkurentami. Oba koncerny obecnie nie rywalizują na rynku mobilnych systemów operacyjnych, są jednak konkurentami m.in. oprogramowania biznesowego. Analitycy nie wykluczają, że obie firmy dojdą do porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych procedur procesowych. Jednocześnie potencjalne porozumienie nie spowoduje anulowania wniosku dotyczącego weryfikacji patentów Oracle.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200