GitHub poszerza ofertę o prywatne, bezpłatne repozytoria

Idąc w ślady takich usługodawców działających w tym obszarze (chodzi o wsparcie udzielane deweloperom projektującym aplikacje), jak GitLab i Atlassian BitBucket, GitHub podjął decyzję o nieodpłatnym udostępnianiu niewielkim grupom deweloperów prywatnych repozytoriów przechowywanych w pamięciach jego serwerów.

GitHub podaje, że istnieje tu tylko jedno ograniczenia. Z bezpłatnego dostępu do prywatnego repozytoriów może korzystać nie więcej niż trzech deweloperów.

A jak to jest w przypadku innych dostawców tego rodzaju usług. I tak serwis BitBucket oferuje bezpłatne prywatne repozytoria grupom liczącym sobie maksymalnie pięciu deweloperów. Z kolei działający od połowy 2008 roku serwis GitLab oferuje bezpłatnie prywatne repozytoria, do których dostęp ma dowolna liczba deweloperów. Mogą oni korzystać z takiego repozytorium przez maks. 2 tys. minut miesięcznie.

Zobacz również:

  • Najcenniejsze światowe marki – ranking zdominowały firmy technologiczne
  • GitHub prezentuje funkcję wykorzystującą AI, która automatycznie skanuje i naprawia kod aplikacji

GitHub zunifikował także ostatnio swoje produkty GitHub Business Cloud i GitHub Enterprise, łącząc te dwie usługi – usługę chmurową z usługą on-premise – w ramach jednego rozwiązania. GitHub oferuje je teraz w ramach jednej subskrypcji, której nadał nazwę GitHub Enterprise. Subskrypcja ta składa się z dwóch komponentów: Enterprise Cloud i Enterprise Server.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200