Fundament polskiej energetyki

Na informatykach PSE ciąży ogromna odpowiedzialność – niezawodność systemu energetycznego w Polsce w coraz większym stopniu zależy od sprawnego IT.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Każdy zna to uczucie, gdy w wieczór nagle gaśnie światło w domu. Awarie sieci się zdarzają. Gorzej, gdy chodzi o kaskadową dewastację sieci energetycznej w skali miasta czy regionu, trwającą wiele godzin. Straty są wówczas gigantyczne. Sprawność i nieprzerwane funkcjonowanie energetyki zależą od informatyki.

W samym centrum

PSE w systemie energetycznym Polski utrzymują i odpowiadają za sieć wysokich napięć, która spaja cały krajowy system energetyczny, ale również łączy go z systemami krajów ościennych. PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego, zarządzają tzw. Krajową Dyspozycją Mocy, czyli centrum decyzyjnym, które zapewnia stabilność systemu energetycznego.

Zobacz również:

Sebastian Klimczak, dyrektor Departamentu Teleinformatyki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

PSE są na tyle ważną dla całego systemu elektroenergetycznego kraju firmą, że tutaj powinni pracować najlepsi na rynku specjaliści. Szukamy zwłaszcza dobrych SAP-owców, ekspertów BI, architektów czy ekspertów od bezpieczeństwa i telekomunikacji. Ważne dla nas jest ciągłe podnoszenie kompetencji, dlatego nie szczędzimy środków na edukację.

Utrzymanie w sprawności złożonej maszynerii wymaga zdolności do perfekcyjnego zarządzania wielowymiarową informacją, pochodzącą z wielu źródeł. Kadra IT w PSE liczy aż 120 osób. „To niedużo, zważywszy na skalę stojących przed nami wyzwań. Pod względem zatrudnienia w dziale IT nie odbiegamy od innych tego typu podmiotów na świecie” – uważa Sebastian Klimczak, dyrektor Departamentu Teleinformatyki w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Trzeba zwrócić uwagę na znaczenie PSE dla gospodarki oraz fakt, że spółka podlega ustawie o infrastrukturze krytycznej. Priorytet ma obszar związany z bezpieczeństwem i niezawodnością systemu, dlatego blisko jedna trzecia pracowników IT zajmuje się sprawami ciągłości działania (BCP).

Sprawność funkcjonowania systemu jest potwierdzona Certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2012. „PSE są na tyle ważną dla całego systemu elektroenergetycznego kraju firmą, że tutaj powinni pracować najlepsi na rynku specjaliści. Szukamy zwłaszcza dobrych SAP-owców, ekspertów BI, architektów czy ekspertów od bezpieczeństwa i telekomunikacji. Ważne dla nas jest ciągłe podnoszenie kompetencji, dlatego nie szczędzimy środków na edukację” – mówi Sebastian Klimczak.


TOP 200