Fundament polskiej energetyki

Sieci i projekty

PSE postawiły na budowę własnej sieci telekomunikacyjnej. To zapewne największa sieć korporacyjna w Polsce. „Do 2015 r. chcemy osiągnąć pełną niezależność w tym obszarze” – mówi Sebastian Klimczak. Sieć bazuje na rozbudowanych w kraju połączeniach światłowodowych. Dla sieci uruchomiono unikalny system monitorowania włókien światłowodowych, którego podstawowym elementem jest moduł pomiarowy, zawierający wbudowany reflektometr i przełącznik portów optycznych. Jedno urządzenie pozwala monitorować wiele relacji światłowodowych zbiegających się w danej lokalizacji.

Fundament polskiej energetyki

W PSE działa wiele dedykowanych systemów i unikalnych rozwiązań IT. Jednym z kluczowych jest System Informatyczny Rynku Energii (SIRE) – zintegrowane rozwiązania przetwarzania danych do obsługi rynku energii elektrycznej przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). SIRE jest wykorzystywany przez OSP do administrowania rynkiem bilansującym energii elektrycznej w Polsce, wspiera zadania związane z handlowo-technicznym bilansowaniem systemu elektroenergetycznego kraju. „Dzisiaj takie systemy dostępne są w ofercie komercyjnych dostawców, ale kiedy budowaliśmy SIRE, byliśmy zdani na dedykowane rozwiązania utworzone przy ogromnym udziale PSE” – stwierdza Sebastian Klimczak.

Zobacz również:

Duże zmiany w funkcjonowaniu rynku energii mają nastąpić do 2017 r. Ma powstać tzw. rynek dnia bieżącego, czyli aktualny mechanizm bilansowania rynku w formie giełdy energetycznej. „Obecnie jest to rynek dnia poprzedniego, co z punktu widzenia wyzwań dla informatyki i obiegu informacji jest zupełnie nieporównywalne” – dodaje Sebastian Klimczak.

Innowacyjnym i trudnym w realizacji projektem był własny symulator Krajowego Systemu Energetycznego – do szkolenia kadr i symulacji zachowań sieci w sytuacjach awaryjnych. Z uwagi na złożoność zjawiska ostatnią instancją decyzyjną jest człowiek. Systemu nie daje się w pełni zautomatyzować, chociaż zadaniem pracowników KDM jest nadzór nad systemami automatyki. Od decyzji pracownika KDM zależy często możliwość uniknięcia tzw. blackoutu, czyli kaskadowego efektu wyłączeń prądu na znacznych obszarach.

„PSE zawsze były wyznacznikiem rozwiązań dla energetyki w obszarze IT. Mamy dużo roboczych kontaktów ze specjalistami IT z innych grup energetycznych” – podkreśla Sebastian Klimczak. Przykładem współpracy są projekty związane z sieciami inteligentnymi czy wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa systemu energetycznego. We wszystkich obszarach kluczowe są standardy i spójne systemy obiegu dokumentów oraz wymiany danych. Rola PSE w systemie sieci inteligentnych jest również wyjątkowa – projektem o znaczącej skali będzie utworzenie i zorganizowanie centralnego Operatora Inteligentnego Opomiarowania.


TOP 200