Fizyczna infrastruktura teleinformatyczna

Optymalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury fizycznej

Fizyczna infrastruktura teleinformatyczna

Etapy projektowania infrastruktury systemu teleinformatycznego

W związku z koniecznością redukcji kosztów funkcjonowania systemu teleinformatycznego konieczna jest optymalizacja poszczególnych systemów. Głównym elementem składowym wydatków ponoszonych na funkcjonowanie centrum przetwarzania danych są koszty energii elektrycznej. Pierwszym krokiem w celu zmniejszenia poziomu kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej jest inwentaryzacja posiadanych urządzeń i stopnia ich wykorzystania. Następnym krokiem jest stworzenie jak najbardziej efektywnej konfiguracji urządzeń systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury fizycznej (w tym systemów zasilania i chłodzenia). Aby poprawić wydajność energetyczną centrów w zakresie chłodzenia, warto przeprowadzić analizę termiczną obiektu. Dzięki temu można określić miejsca o podwyższonej temperaturze oraz punkty, gdzie zwiększenie temperatury wynika z czynników zewnętrznych, np. słońca. W wyniku takiej analizy można rozmieścić urządzenia w taki sposób, aby zapewnić uzyskanie optymalnych warunków chłodzenia.

Warto też zastosować technologię wirtualizacji, która pozwala zredukować liczbę używanych serwerów, a więc potencjalnych źródeł ciepła. Przykładem oprogramowania do optymalizacji wykorzystania infrastruktury fizycznej mogą być aplikacje firmy APC-MGE Capacity Manager i Change Manager, które umożliwiają pracownikom działów obsługi technicznej i informatyki zarządzanie częstymi, fizycznymi zmianami sprzętowymi w centrum przetwarzania danych oraz określanie skutków planowanej zmiany lub rozbudowy za pomocą scenariuszy warunkowych.

Reasumując, aby zwiększyć efektywność energetyczną centrum przetwarzania danych, należy:

  1. Zaprojektować takie rozmieszczenie infrastruktury fizycznej, aby zapewniała jak największą efektywność.
  2. Dostosować moc systemu zasilania do aktualnego poziomu obciążenia.
  3. Stosować urządzenia o wysokiej sprawności energetycznej.

W podsumowaniu

Dokonując wyboru fizycznej infrastruktury sieciowej, należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze to:

  • koszty instalacji i konserwacji;
  • zdolność adaptacji do zmieniającego się systemu IT;
  • zdolność do wdrożenia systemu centralnego zarządzania;
  • koszty utrzymania oraz serwisu.
Poszczególne elementy infrastruktury fizycznej powinny być dobrane do wymagań z uwzględnieniem nie tylko dzisiejszych, ale i przyszłych potrzeb. Obecnie stawiane wymagania dotyczące ciągłej dostępności systemów teleinformatycznych zwiększają również wymagania dla infrastruktury fizycznej, co wymaga budowy przejrzystego systemu zarządzania tą warstwą systemu informatycznego. Dzięki takim systemom istnieje możliwość uzyskania kompleksowej informacji umożliwiającej podejmowanie właściwych decyzji, przeciwdziałając przestojowi systemu teleinformatycznego lub utracie danych.


TOP 200