Firmowy architekt i jego dzieło

Dyskusja o wzorach tworzenia i rozwijania efektywnej architektury korporacyjnej doprowadziła uczestników CIO Espresso do rozważań o roli i pożądanych przymiotach korporacyjnego architekta.

Obszary wskaźników efektywności architektury IT

Harmonizacja celów biznesowych i przedsięwzięć informatycznych

-Określenie wartości biznesowej inwestycji IT

-Poprawa jakości, efektywności, szybkości dostarczania usług IT

-Poprawa zadowolenia klienta (both Customers and IT clients)

Efektywność działania infrastruktury IT

-Optymalne wykorzystanie zasobów IT

-Niezawodność usług IT

-Optymalizacja/zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury IT

-Prędkość zastosowania nowych rozwiązań IT

Wymagania wobec wskaźników

- Wysoka skuteczność względem wysiłku na ich pozyskanie

- Porównywalność

- Mała ilość (lecz wysokiej jakości) wskaźników

- Łatwość pomiaru oraz czytelność ich istnienia

Źródło: József Jungbauer: "EA - punkty orientacyjne pomiaru efektywności"; wystąpienie podczas spotkania CIO Espresso 1 lutego br.

Bardzo dużo miejsca w dyskusjach o architekturze korporacyjnej zajmuje kwestia zdefiniowania i określenia jej zadań. Podczas spotkania zorganizowanego przez redakcję CIO Magazynu Dyrektorów IT próbowano dojść do tych kwestii, starając się określić, czym jest efektywna, wydajna architektura.

Korporacyjny architekt czuwający nad całością architektury ma za zadanie dostosować ją do różnych wymagań i różnych celów, stawianych różnym biznesom w obrębie korporacji. Co to jednak oznacza w praktyce?

Za najlepsze wskaźniki uczestnicy debaty uznali mierniki pochodzące z biznesu, oparte na miarach i definicjach funkcjonujących w biznesie, odnoszonych także do mierzenia jego ogólnej efektywności. Przykładem jest przystosowanie zróżnicowanej karty wyników. Kiedy szerzej dyskutowano przydatność wskaźników operacyjnych, uczestnicy spotkania przyznali, że warto mierzyć efektywność architektury przez pryzmat osiągania celów biznesowych. Jak zauważył Artur Karazniewicz, architekt korporacyjny IT w TUiR Allianz Polska SA, trzeba jednak pamiętać, że każdy sukces ma wielu ojców. Jak wówczas przekonać, że w danym przypadku zasadnicze znaczenie miało zastosowanie świetnie przygotowanej architektury?

Niektórzy uczestnicy debaty porównują architektury wewnętrznie, w obrębie grupy, korporacji. Czy można natomiast porównywać swoją architekturę z architekturą konkurentów z branży? Wydaje się, że zastosowanie znajdują tylko pewne ogólne, pośrednie miary.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200