Filozofia Sii oparta jest na ludziach

Innym ważnym elementem jest stała ewaluacja wszystkich pracowników. Każdy ma cykliczne rozmowy z przełożonym, podczas których oceniana jest jego dotychczasowa praca, ale także ustalane są cele i zakres obowiązków na przyszłość. Dowiadujemy się, jakie są oczekiwania pracownika co do celów, zadań, atmosfery, postawy przełożonego i zespołu. Oprócz tego systematycznie badana jest opinia pracowników w anonimowych ankietach: jedna przeprowadzana jest przez firmę zewnętrzną, druga – wewnętrznie. Z każdej wyciągane są wnioski, a wyniki badań komunikowane są pracownikom. To pozwala na bieżąco śledzić nastroje w firmie, odpowiednio reagować i poprawiać obszary, co do których pracownicy mają uwagi krytyczne.

Rola komunikacji

Stawiamy na klimat otwartości i wręcz zachęcamy do przekazywania uwag, krytyki i propozycji zmian. Raz w roku zespół złożony z dyrektorów wszystkich działów odwiedza każdy z oddziałów i spotyka się z przedstawicielami różnych grup pracowników, żeby porozmawiać, co im nie odpowiada, gdzie jest za dużo biurokracji, co i jak chcieliby zmienić – a potem wracamy i wprowadzamy w życie to, co możemy.

Oczywiście, musimy także pozyskiwać nowych: staramy się docierać do jak najszerszego grona kandydatów tradycyjnymi i nowymi sposobami. Stawiamy na Employer Branding w mediach społecznościowych i inwestujemy w nowe rozwiązania. W weekend 15–16 listopada po raz pierwszy odbył się w całej Polsce Nocny Konkurs Programistyczny organizowany przez Sii, którego patronami medialnymi były: Computerworld, Magazyn Semestr oraz Outsourcing&More i Outsourcing Portal. W siedmiu miastach, w których mamy swoje biura, rywalizowało ponad 130 programistów, w 35 drużynach. Dało nam to okazję do przedstawienia się potencjalnym kandydatom jako firma z pasją do IT, a im – do zaprezentowania swoich umiejętności programistycznych i pracy w zespole ewentualnemu przyszłemu pracodawcy. W tym roku wyszliśmy też z poszukiwaniami kandydatów do pracy poza granice Polski, żeby poszerzyć rynek kandydatów. Obecnie szukamy w zasadzie na całym świecie.

Według naszych statystyk najskuteczniejszym źródłem pozyskiwania kandydatów jest system rekomendacji. Niedawno rozszerzyliśmy program, obejmując nim również kandydatów. Jest to o tyle efektywne źródło, że najczęściej osoby polecające dobrze wiedzą, kogo szukamy i przesyłają nam obiecujących kandydatów. Jeśli chodzi o pozostałe źródła (ogłoszenia, portale społecznościowe, poszukiwania bezpośrednie, targi pracy etc.), należy traktować je komplementarnie. Jeśli na przykład kandydata zainteresuje ogłoszenie i zawarta w nim oferta (i już w zasadzie go mamy), może sięgnąć po informacje na temat firmy na Facebook czy Linkedin. Z drugiej strony może się zniechęcić, jeśli ich tam nie znajdzie.


TOP 200