Europa przyspiesza porządki

Komisja Europejska przypomniała sobie, że prowadzi 278 postępowań przeciwko 27 państwom członkowskim, które źle wdrożyły lub opóźniają się z wdrożeniem prawa unijnego.

W mówieniu o wspólnej Europie jak o projekcie cywilizacyjnym zostało niewiele patosu. Od dawna wiadomo, że najsilniejszym spoiwem dla tego projektu powinna być pragmatyczna wspólnota interesów. Warto je więc harmonizować i integrować, bo państwa nowego świata stają się coraz bardziej konkurencyjne, a Europa czy Stany Zjednoczone traciły przez XX wiek legitymację do przewodzenia innym.

Europejczyku, bądź bardziej innowacyjny!

Kiedy coraz bardziej zanurzamy się w kryzysie, nowego odcienia nabiera nasza kulturowa pamięć o początkach cywilizacji nazywanej przez nas śródziemnomorską. Teraz Grecja, Włochy, Hiszpania ciągną w dół cały europejski system finansowy. Coraz więcej jest głosów, że niektórych negatywnych procesów nie zdołamy już powstrzymać działaniami oszczędnościowymi. Polska, która dopiero aspiruje do czołówki państw europejskich, usiłuje utrzymać wizerunek prymusa. Ale to nie wystarczy, gdyby ziściły się najczarniejsze scenariusze upadku unii walutowej czy systemu bankowego. Niektórych reform nie musimy wymyślać od nowa, bo są już nieźle przygotowaną i opisaną częścią strategii unijnych. Trzeba im tylko pozwolić się dziać!

Nie bez racji wierzymy w innowacyjność, kreatywność, które kryzys w niebywały sposób uaktywnia. Obawa o przyszłość sprawia, że ludzie starają się znaleźć własne pomysły na przetrwanie problemów. Strategia Europa 2020 jest nastawiona na reformy strukturalne, mające zapewnić rozwój i konkurencyjność. Niemałą rolę przypisuje się w tych procesach technologiom informacyjnym, które mają nam pomóc zbudować inteligentne miasta, zrewitalizować zdegradowane tereny, poprawić mobilność, dać nowe szanse usieciowionej produkcji, oszczędniej gospodarować zasobami.

Szukamy dla technologii ICT - i w ogóle informacji dostępnej w sieci - wciąż nowych zastosowań, a jest ich coraz więcej. Coraz więcej ludzi bawi wymyślanie czegoś nowego nie zamiast, ale niezależnie od utartych schematów naukowych badań instytutów uniwersyteckich i korporacyjnych ośrodków rozwojowych. Nowe rodzaje więzi społecznych, które powstają w sieciach, służą zabawie, grze, wymianie filmów, bezmyślnemu powielaniu, bezrefleksyjnemu klikaniu… Ale w równym stopniu inspirują pomysłowość i kreowanie własnych środków wyrazu, lepszych sposobów organizowania informacji. Sieci gromadzą ludzi o podobnych poglądach, ale też służą poglądów kształtowaniu, wyręczają nie tylko tradycyjne media. Stają się użyteczną płaszczyzną, a nie namiastką uczestniczenia w prawdziwym życiu społecznym. Tak opisywane odkrycia już dzisiaj brzmiałyby banalnie, gdyby nie to, że upowszechnienie dostępności szybkiego internetu wszystkim Europejczykom - bez względu na miejsce zamieszkania, status materialny i umiejętności techniczne - jest wciąż przed nami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200