Ethernet i GPON w jednej sieci?

Czy łączenie AE z PON jest możliwe?

Światłowód jest obecnie jedyną technologią zdolną do obsługi dedykowanych połączeń o szybkości dochodzącej nawet do kilkuset Mb/s. To właśnie łącza optyczne pozwalają na budowę niedrogiej, asymetrycznej sieci w technologii PON lub infrastruktury AE o symetrycznej przepustowości. Standardy światłowodowe (zarówno PON, jaki i AE) mogą być skalowane, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących szybkości również w przyszłości.

Ethernet i GPON w jednej sieci?

Koegzystencja PON i AE

Wdrażający sieci światłowodowe powinni rozważyć mieszany model - sieci GPON oraz aktywnego Ethernetu, żeby oferować klientom usługi najbardziej dopasowane do ich potrzeb i możliwości. Koegzystencja AE oraz PON sprowadza się do obsługi obu technologii przez jedno rozwiązanie znajdujące się w centralnej lokalizacji operatora oraz zapewnienia możliwości migracji między nimi. Wybór konkretnej technologii będzie zależał od wymagań określonych grup klientów.

Aktywny Ethernet pozwala osiągnąć większą przepustowość niż PON, ale wielu operatorów nie decyduje się na to rozwiązanie, ponieważ wymaga aktywnej elektroniki w ramach infrastruktury operatora. Jednak wielu operatorów - nawet tych, którzy wybrali PON - decyduje się na pozostawienie części sprzętu zewnętrznego (m.in. spliterów) we własnej siedzibie, realizując najważniejsze połączenia w modelu punkt-punkt. Pozwoli to migrować do AE wtedy, gdy wzrosną wymagania klienta w zakresie parametrów łącza. W ten sposób operatorzy, pomimo zastosowania AE, eliminują aktywne elementy w zewnętrznej części sieci, a jednocześnie mogą zrealizować połączenia o dalekim zasięgu. Pozostawianiu spliterów w siedzibie operatora sprzyja coraz niższy koszt światłowodów. Kilka lat temu, gdy światłowody były bardzo drogie, by zminimalizować koszty wdrożenia, splitery były przenoszone możliwie blisko klienta, skracając długość światłowodu do klienta. Pozostawiając spliter w swej siedzibie i realizując połączenie światłowodowe w topologii punkt-punkt, operator będzie gotowy na migrację do Active Ethernet w dowolnym czasie. Dostawcy sprzętu już obecnie oferują rozwiązania, które w jednej skrzynce integrują obie technologie. Urządzenia klienckie od dawna były przygotowane na taką opcję.


TOP 200