Elektrownia Bełchatów stawia na Linuksa

Dużo narzędzi

W pierwszej fazie stosowania Linuksa w Elektrowni Bełchatów służył on głównie do wspomagania administracji sieci. Wiele z programów dostępnych na tej platformie nie posiadało odpowiednika w innych systemach, a spora część nadal jest dostępna jedynie w tym środowisku. Dotyczy to głównie oprogramowania sieciowego, takiego jak nmap, hping, ntop, ethereal. Duże znaczenie ma również możliwość tworzenia skryptów automatyzujących zadania, stosowania edytorów strumieniowych (awk, sed) czy też obsługa większości rodzajów systemów plików - również sieciowych.

Drugim obszarem zastosowań Linuksa jest udostępnianie w sieci usług pomocniczych. Do tej grupy należą serwery: proxy - SQID, DNS/DHCP, iptables, RADIUS, serwery openLDAP, syslog, serwery SMTP. Zakup komercyjnego oprogramowania o takich funkcjach wymaga znacznych nakładów finansowych. Z (squid) korzystają wszyscy użytkownicy Internetu. Uwierzytelnianie użytkowników jest kierowane do serwera LDAP działającego na serwerze NetWare, korzystającego z usług katalogowych eDirectory, które przechowują informacje o tożsamości i uprawnieniach ponad 1500 osób.

Ostatnią grupą zastosowań są usługi i aplikacje udostępniane bezpośrednio użytkownikom. Głównie są to serwery webowe - Apache, Tomcat, PHP, MySQL. Udostępnione niedawno przez komercyjnych dostawców oprogramowanie w wersjach przeznaczonych na Red Hat Advanced Server i SuSe Linux umożliwiło również zastosowanie platformy linuksowej do celów biznesowych. Dotyczy to w głównej mierze producentów baz danych (np. Oracle).

Korzyści ze stosowania Linuksa

Schemat sieci - rozmieszczenie serwerów linuksowych

Schemat sieci - rozmieszczenie serwerów linuksowych

W opinii informatyków Elektrowni podstawową korzyścią ze stosowania Linuksa jest możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Wiele rozwiązań komercyjnych wymaga kosztownych umów wsparcia, pozwalających na zgłaszanie problemów. Często nawet błahe problemy z oprogramowaniem komercyjnym nie są możliwe do samodzielnego usunięcia z powodu ograniczeń licencyjnych; można jedynie je ominąć w bardziej lub mniej udany sposób.

Systemy linuksowe oferują olbrzymią liczbę prostego i użytecznego oprogramowania bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. Za taką funkcjonalność w systemach komercyjnych trzeba dodatkowo zapłacić, a często nie jest w pełni wykorzystywana przez użytkowników. Ponadto uruchomienie i utrzymanie takiego rozbudowanego produktu wymaga dużego nakładu pracy i kosztów.

Inną korzyścią jest możliwość stosowania oprogramowania niedostępnego na innych platformach. Nie bez znaczenia są też niskie koszty administrowania środowiskiem Linux. Dzięki powszechnej dostępności systemu i jego popularności na uczelniach na rynku łatwo znaleźć programistów i administratorów tego systemu. Koszty szkolenia z komercyjnych systemów uniksowych są wysokie, a tym samym generują też wysokie oczekiwania płacowe wykwalifikowanych administratorów. Z drugiej strony pozorna łatwość administrowania Windows spowodowała wytworzenie grupy informatyków o niskich kwalifikacjach, nieradzących sobie w rozbudowanych, heterogenicznych środowiskach.

Co dalej?

Ze względu na dobre doświadczenia z platformą linuksową planowane jest dalsze rozszerzanie jej zastosowań. Brana jest pod uwagę możliwość zastosowania stacji roboczej pracującej pod kontrolą Linuksa jako terminala usług serwera Windows. Pozwoliłoby to znacznie wydłużyć okres eksploatacji sprzętu i obniżyć koszty serwisu. Nie bez znaczenia są również aspekty bezpieczeństwa takiego rozwiązania.

Współpraca Elektrowni Bełchatów z Novellem przy dopasowaniu rozwiązań informatycznych sprawdza się na tyle, że planowana jest migracja innych usług na zapowiadany system Novell Open Enterprise Server ( z chwilą jego udostępnienia).


TOP 200