Elastyczność to podstawa sukcesów

"Moim hobby nie jest zakładanie co tydzień nowej firmy; wolę mieć co tydzień nowy produkt" - Zohar Zisapel, założyciel i dyrektor RAD Group, Tel Aviv, Izrael. Istotnie, w 1993 r. grupa wypuściła dokładnie 52 nowe produkty.

"Moim hobby nie jest zakładanie co tydzień nowej firmy; wolę mieć co tydzień nowy produkt" - Zohar Zisapel, założyciel i dyrektor RAD Group, Tel Aviv, Izrael. Istotnie, w 1993 r. grupa wypuściła dokładnie 52 nowe produkty.

Wielkie firmy produkujące sprzęt elektroniczny mają wiele zalet, związanych z możliwościami znacznie tańszych zakupów elementów w ilościach hurtowych, przeznaczenia większych środków na badania podstawowe, prowadzenia prac szerokim frontem itp. Jednakże, jak twierdzi Zohar Zisapel, założyciel i dyrektor generalny grupy firm RAD, elastyczność w reagowaniu na potrzeby rynku, charakterystyczna dla małych firm o płaskiej strukturze zarządzania, dużej samodzielności pracowników oraz ich bezpośredniemu zaangażowaniu w interes finansowy firmy (gdyż są jej udziałowcami), przeważa zdecydowanie na korzyść firm niewielkich.

Grupa firm RAD składa się obecnie z 12 firm; pierwsza firma została założona w 1981 r., ostatnia w 1992 r. Wszystkie firmy filialne powstały przez "pączkowanie" w miarę pojawiania się potrzeb rynkowych na nowe produkty. Ich obsługę marketingową i finansową, zaopatrzenie i administrację zapewnia firma macierzysta, dopóki filia nie stanie się całkowicie samodzielna. Potem zaś kierunki rozwoju poszczególnych firm tworzących grupę są częściowo koordynowane na posiedzeniach zarządów i dzięki "gospodarskiemu" oku założyciela i (na ogół mniejszościowego) udziałowca Zohara Zisapela, ale w zasadzie prowadzą one całkowicie samodzielną politykę badań, produkcji, marketingu i sprzedaży. Firmy mają możliwość wykorzystywania osiągnięć technologicznych "siostrzanych" firm w grupie, dzięki czemu nie powiela się badań i nie marnuje wysiłku na te same prace.

Największa firma RAD Data Communications zatrudnia 440 osób i miała obrót w 1993 r. ponad 60 mln USD; druga co do wielkości firma LANNET zatrudnia ok. 300 osób, miała obrót ponad 46 mln USD, zaś najmniejsza (założona w 1992 r.) zatrudnia kilkanaście osób i zdołała sprzedać produkcji za ok. 1 mln USD. Całkowity obrót grupy RAD wyniósł w 1993 r. ponad 130 mln USD, a zatrudnienie to nieco ponad 1000 osób. Około 35% obrotu firm z grupy RAD pochodzi ze sprzedaży w Europie, ponad 50% w USA, zaś tylko ok. 4% ze sprzedaży na niewielkim rynku Izraela.

Poważne wsparcie rządowe

Rozwojowi firm nowoczesnej technologii, nastawionych na produkcję eksportową, sprzyja polityka rządu Izraela, finansującego w znacznej części badania naukowe związane z uruchomieniem produkcji eksportowej. Na przykład całość nakładów osobowych na personel techniczny i badawczy firm technologicznych może być sfinansowana z funduszu, ustanowionego przez rządy USA i Izraela, a przeznaczonego na wspieranie współpracy naukowej i technicznej firm tych krajów.

Śledzić tendencje, znajdować nisze

Firma RAD Communications powstała w wyniku potrzeb obsługi komunikacji z terminali IBM 3270, ale dość szybko przestawiła się na sieci lokalne, opracowała własne konstrukcje Ethernet i modularnych hubów dla tej sieci. Obecnie produkuje całą gamę produktów do obsługi komunikacji między dużymi komputerami (możliwość podłączenia terminali przez sieci lokalne do dużego komputera), między różnymi typami sieci lokalnych, połączenia przez sieć rozległą WAN, zmiany szybkości transmisji - np. z typowej dla USA szybkości T1 (1,544 Mb/s) na szybkość typową dla Europy E1 (2,048 Mb/s), łączenia głosu i danych w tych samych komutowanych łączach telefonicznych i in.


TOP 200